Rektorat, 29.05.2020

Senat Univerziteta Crne Gore donio Odluku o dodjeli počasnog doktorata i izmjeni akademskog kalendaraSenat Univerziteta Crne Gore je, na jučerašnjoj sjednici, donio odluku kojom je dodijeljen počasni doktorat Univerziteta Crne Gore profesoru emeritusu Texas Tech Univerziteta (SAD) Satja N. Atluriju (Satya N. Atluri). Odluka je donešena nakon postupka razmatranja Izvještaja Komisije za dodjelu univerzitetskih priznanja, a na prijedlog Vijeća Mašinskog fakulteta.

Na Senatu su usvojene izmjene akademskog kalendara za 2019/20. godinu, koje se odnose na produžavanje roka za završne i popravne ispite. Verifikacija ocjena na vijećima fakultetskih jedinica za studente završnih godina studija biće obavljena do 20. jula, a za studente ostalih studijskih godina do 25. jula. Odbrana specijalističkih i master radova predviđena je za period 20-24. jula, a u istom tom periodu obaviće se i prijava ispita za septembarski rok. Kolektivni godišnji odmor na Univerzitetu Crne Gore počinje 27. jula.

Po odluci Senata, donijete su odluke o izboru u akademsko zvanje za oblasti: Opšta grupa bioloških predmeta i Ekologija na Prirodno-matematičkom i nematičnim fakultetima; Hemijsko inženjerstvo i Inženjerstvo zaštite životne sredine na Metalurško-tehnološkom fakultetu; Menadžment i Marketing na Ekonomskom fakultetu; Socijali rad na Fakultetu političkih nauka; Film i mediji na Fakuletu dramskih umjetnosti i Hidrotehnika na Građevinskom fakultetu.

 

Broj posjeta : 1733