Rektorat, 05.06.2020

Održan preventivni monitoring sastanak Nacionalne Erasmus + kancelarije za BLUEWBC projekatPreventivni monitoring sastanak Nacionalne Erasmus + kancelarije (NEO) u Crnoj Gori održan je danas u Rektoratu Univerziteta Crne Gore. Sastanku su prisustvovali članovi radnog tima sa Univerziteta Crne Gore, Privredne komore Crne Gore i Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis koje učestvuju u realizaciji međunarodnog projekta pod nazivom: “Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries” (akronim: BLUEWBC), prihvaćenog kroz finansiranje u okviru Erasmus + programa – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju KA2/2019.

Na sastanku je prikazana prezentacija radnog plana i pregled dosadašnjih realizovanih aktivnosti s akcentom na vidljivost Erasmus + programa i BLUEWBC projekta kroz niz promotivnih akcija u kojima su učestvovali svi partneri iz Crne Gore. Kroz elaboraciju radnih paketa i ukazivanja na značajne izlazne rezultate koji se očekuju u narednom periodu trajanja projekta, konstatovano je da konzorcijum projekta djeluje integrisano i u organizacionom smislu veoma preduzetnički, oslanjajući se na poštovanje rokova koji su definisani u radnim paketima. Bilo je riječi o opremi koja je predviđena projektom i koja će biti instalirana na Univerzitetu u prvoj polovini projekta. Direktorica NEO kancelarije, g-đa Vanja Drljević je ukazala na smjernice evaluatora projekta i poželjela uspješnan nastavak rada na projektu koji se odnosi na povezivanje akademske zajednice sa akterima Plave ekonomije u Crnoj Gori. 

Image

Broj posjeta : 512