Posjeta predsjednika Evropskog kriminološkog udruženja

17.02.2017


Jedna od aktivnosti realizovanih u proteklom periodu na Pravnom fakutetu Univerziteta Crne Gore  je posjeta prof. dr. Gorazda Meška, prodekana za raziskovalno dejavnost in predstojnik Inštituta za varstvoslovje Univerza v Mariboru i Fakulteta za varnostne vede, izabranog predsjednika (president-elect) Evropskog kriminološkog udruženja (ESC) i ambasadora Britanskog kriminološkog udruženja (BSC) sa Univerziteta u Mariboru, Slovenija  koji je 16.02.2017 održao predavanje na temu “Criminology and criminological research: a reflection on the development of comparative criminological research in South-Eastern Europe”.  Akcenti predavanja bili su na definisanju kriminologije u Evropi, naročito u Evropskom kriminološkom udruženju i razvoju kriminoloških istraživanja u Istočnoj i Jugoistočnoj Europi.  Profesor Meško je  predložio saradnju sa Pravnim fakultetom UCG i uključivanju profesora i studenata u naučne projekte u skladu sa idejom Bolonjske deklaracije na području visokog obrazovanja i razmjenu studenata za upoznavanje različitih kultura akademskih zajednica u Evropi. Na sastanku sa Dekanom i vođstvom fakulteta naglašen je značaj uključivanja u Evropsko kriminološko udruženje i učešće na konferenciji ESC 2018-te godine, te razvoj naučne saradnje sa Univerzitetom u Mariboru na području izučavanja prakse policijske djelatnosti, aplikativne kriminologije i komparativnih studija.

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore ima za cilj  uspostavljanje i razvijanje  saradnje sa obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu kao i sa međunarodnim organizacijama koje se bave visokoškolskim pitanjima  o čemu će svjedočiti veliki broj aktivnosti koje planiramo u narednom periodu , istakla je  doc. dr Bojana Lakićević- Đuranović.


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.