Rektorat, 30.06.2020

Prvog dana elektronskog upisa Univerziteta Crne Gore: 2 070 registrovanih i 1 106 završenih prijava do 16.00 satiX

Prvog dana upisa u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu na Univerzitetu Crne Gore, putem elektronske prijave, do 16.00 sati, registrovalo se 2 070 kandidata, od čega je 1 106 njih učitalo svu potrebnu dokumentaciju. 

Sistem elektronske prijave će biti zatvoren 2. jula 2020. godine, u 16.00 sati, a do ovog naznačenog termina, kandidati koji su završili postupak elektronske prijave, objašnjen tekstom raspisanog Konkursa, treba da pošalju preporučenom/kurirskom poštom originalna dokumenta na adresu organizacione jedinice za čiji studijski program su se prijavili. Adresu organizacione jedinice dobijaju u mejlu obavještenja, po završetku elektronske prijave.

Konkursom je predviđeno 3.506 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, odnosno 64 studijska programa.

Elektronski upis je organizovan zbog aktuelne situacije i mjera koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore. 

Posebno želimo naglasiti da kandidati za upis na UCG moraju pratiti instrukcije koje se nalaze na ovom linku https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/81912-na-univezitetu-crne-gore-pocinje-elektronsko-podnosenje-dokumentacije-za-upis-brucosa-od-utorka-30-06-zakljucno-sa-2-07-2020-godine-u-16-00-casova jer tek nakon svih predradnji, na taj način, mogu smatrati da su potpuno završili elektronsku prijavu svojih dokumenata.

Podsjećamo, testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu se 4. jula 2020. godine. Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, u periodu od 6. do 8. jula 2020. godine.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 16. julom 2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

 

Korisni linkovi za informacije o upisu na Univerzitet Crne Gore

Počela elektronska prijava: 780 registrovanih i 266 završenih prijava do 12.00 sati

 

                                                                       Presjek prvog dana upisa do 16.00 sati: 

FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM UKUPAN BROJ PRIJAVA el. prijava ✔ +
učitana dokumenta ✔
ARHITEKTONSKI FAKULTET ARHITEKTURA 5+0 92 44
BIOTEHNIČKI FAKULTET ANIMALNA PROIZVODNJA 5 2
BIOTEHNIČKI FAKULTET BILJNA PROIZVODNJA 28 17
BIOTEHNIČKI FAKULTET MEDITERANSKO VOĆARSTVO 5 3
BIOTEHNIČKI FAKULTET KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE 7 7
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT - Bijelo Polje 16 8
EKONOMSKI FAKULTET EKONOMIJA 158 85
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT 82 38
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ENERGETIKA I AUTOMATIKA 58 39
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI 60 33
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA 108 52
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI GLUMA 11 4
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI DRAMA I POZORIŠTE 1 0
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI FILM I MEDIJI 4 2
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI GRAFIČKI DIZAJN 10 9
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI SLIKARSTVO 9 4
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI VAJARSTVO 1 1
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI 47 25
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO 28 14
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD 44 23
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA 22 9
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE SPORTSKI NOVINARI I TRENERI 16 8
FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO TURIZAM I HOTELIJERSTVO 79 33
FILOLOŠKI FAKULTET RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2 1
FILOLOŠKI FAKULTET FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 6 4
FILOLOŠKI FAKULTET ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 37 20
FILOLOŠKI FAKULTET CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 6 3
FILOLOŠKI FAKULTET NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST 18 11
FILOLOŠKI FAKULTET ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 5 2
FILOLOŠKI FAKULTET SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 8 2
FILOZOFSKI FAKULTET PEDAGOGIJA 30 18
FILOZOFSKI FAKULTET PSIHOLOGIJA 54 28
FILOZOFSKI FAKULTET PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJE 39 25
FILOZOFSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU 4 2
FILOZOFSKI FAKULTET OBRAZOVANJE UČITELJA 39 22
FILOZOFSKI FAKULTET SOCIOLOGIJA 14 10
FILOZOFSKI FAKULTET GEOGRAFIJA 4 3
FILOZOFSKI FAKULTET ISTORIJA 4 2
FILOZOFSKI FAKULTET FILOZOFIJA 4 2
GRAĐEVINSKI FAKULTET GRAĐEVINARSTVO 76 47
MAŠINSKI FAKULTET DRUMSKI SAOBRAĆAJ 12 4
MAŠINSKI FAKULTET MAŠINSTVO 14 6
MEDICINSKI FAKULTET FARMACIJA 66 47
MEDICINSKI FAKULTET STOMATOLOGIJA 20 13
MEDICINSKI FAKULTET VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA 70 29
MEDICINSKI FAKULTET PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA 54 26
MEDICINSKI FAKULTET MEDICINA 79 52
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET HEMIJSKA TEHNOLOGIJA 26 12
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 17 8
MUZIČKA AKADEMIJA IZVOĐAČKE UMJETNOSTI 9 5
MUZIČKA AKADEMIJA OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA 4 2
POMORSKI FAKULTET KOTOR MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA 33 16
POMORSKI FAKULTET KOTOR NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ 60 31
POMORSKI FAKULTET KOTOR POMORSKA ELEKTROTEHNIKA 16 6
POMORSKI FAKULTET KOTOR BRODOMAŠINSTVO 24 13
PRAVNI FAKULTET PRAVNE NAUKE 2017 200 107
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 23 13
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSKE NAUKE 44 22
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA 4 2
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOGIJA 30 16
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIKA 7 2
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE 17 12
UKUPNO   2070 1106

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/prvi-dan-elektronskog-upisa-univerziteta-crne-gore-2-070-registrovanih-i-1-106-zavrsenih-prijava

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/447231/prvog-dana-upisa-registrovalo-se-vise-od-dvije-hiljade-brucosa

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/284223/registrovano-2070-prijava-za-osnovne-studije-.html

https://www.pobjeda.me/clanak/na-ucg-u-prijavljeno-2070-studenata-1106-zavrsenih-prijava

https://fosmedia.me/index.php/infos/drustvo/registrovano-2070-prijava-za-osnovne-studije-prvog-dana-upisa

https://www.aktuelno.me/crna-gora/elektronski-upis-na-univerzitetu-tokom-prvog-dana-2-070-registrovanih-i-1-106-zavrsenih-prijava/

https://volimpodgoricu.me/2020/06/30/pocela-elektronska-prijava-780-registrovanih-i-266-zavrsenih-prijava-do-12-00-sati/

https://www.mladiniksica.me/na-ucg-u-prijavljeno-2-070-studenata-1-106-zavrsenih-prijava/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 3834