Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore registrovano 3.241, prijavljeno 2.160 kandidata, drugog dana upisa do 12.00 sati
Na Univerzitetu Crne Gore registrovano 3.241, prijavljeno 2.160 kandidata, drugog dana upisa do 12.00 sati

Za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu na Univerzitetu Crne Gore, putem elektronske prijave, do 12.00  sati, tokom drugog dana upisa, registrovalo se 3.241 kandidata, od čega je 2.160 učitalo svu potrebnu dokumentaciju.

Podsjećamo, u tekstu raspisanog Konkursa je dato koja dokumenta, u odvojenim PDF fajlovima, veličine do 5 MB, treba učitati (uraditi upload)  na stranici Dokumenta za upis, za koju će link kandidat dobiti u okviru elektronske prijave, na sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me.

Preporučuje se da prijava i unos (upload) dokumenata realizuje preko računara. Ne preporučuje se prijava preko telefona ili tableta, kao ni korišćenje Yahoo! mejla zbog mogućih problema prilikom slanja/prijema mejlova sa obavještenjima.

Kandidat može predati prijavu sa dokumentima za upis samo na jednom studijskom programu na Univerzitetu Crne Gore, u suprotnom prijave neće biti razmatrane.  

Elektronska prijava se završava 2. jula 2020. godine, u 16.00 sati, kada se sistem zatvara.

Nakon završene elektronske prijave, potrebno je poslati preporučenom/kurirskom poštom originalna dokumenta, koja su priložena i elektronski, na adresu organizacione jedinice za čiji studijski program su se prijavili. Adresu organizacione jedinice dobijaju u mejlu obavještenja, po završetku elektronske prijave.

Korisni linkovi za informacije o upisu na Univerzitet Crne Gore

Počela elektronska prijava: 780 registrovanih i 266 završenih prijava do 12.00 sati

Prvog dana elektronskog upisa Univerziteta Crne Gore: 2 070 registrovanih i 1 106 završenih prijava do 16.00 sati

Na Univerzitetu Crne Gore registrovano 2.797 kandidata, prijavljeno 1.774 drugog dana upisa do 9.00 sati

 

 

Fakultet Studijski program ukupan el. prijava ✔ +
broj prijava učitana dokumenta ✔
ARHITEKTONSKI FAKULTET ARHITEKTURA 5+0 110 85
BIOTEHNIČKI FAKULTET ANIMALNA PROIZVODNJA 18 10
BIOTEHNIČKI FAKULTET BILJNA PROIZVODNJA 42 29
BIOTEHNIČKI FAKULTET MEDITERANSKO VOĆARSTVO 5 4
BIOTEHNIČKI FAKULTET KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE 17 11
EKONOMSKI FAKULTET EKONOMIJA 248 174
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT - Bijelo Polje 32 19
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT 139 87
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA 201 134
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ENERGETIKA I AUTOMATIKA 80 61
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI 94 63
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI GLUMA 21 9
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI FILM I MEDIJI 9 5
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI DRAMA I POZORIŠTE 1 0
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI SLIKARSTVO 16 11
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI GRAFIČKI DIZAJN 18 12
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI VAJARSTVO 3 2
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD 70 48
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI 70 47
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO 48 26
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE SPORTSKI NOVINARI I TRENERI 32 18
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA 42 22
FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO TURIZAM I HOTELIJERSTVO 135 76
FILOLOŠKI FAKULTET SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 12 6
FILOLOŠKI FAKULTET NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST 31 23
FILOLOŠKI FAKULTET FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 7 5
FILOLOŠKI FAKULTET ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 58 43
FILOLOŠKI FAKULTET ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 8 4
FILOLOŠKI FAKULTET CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 7 5
FILOLOŠKI FAKULTET RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 5 3
FILOZOFSKI FAKULTET OBRAZOVANJE UČITELJA 60 40
FILOZOFSKI FAKULTET SOCIOLOGIJA 23 17
FILOZOFSKI FAKULTET GEOGRAFIJA 8 3
FILOZOFSKI FAKULTET ISTORIJA 9 2
FILOZOFSKI FAKULTET FILOZOFIJA 11 4
FILOZOFSKI FAKULTET PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJE 69 47
FILOZOFSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU 7 4
FILOZOFSKI FAKULTET PEDAGOGIJA 42 30
FILOZOFSKI FAKULTET PSIHOLOGIJA 75 52
GRAĐEVINSKI FAKULTET GRAĐEVINARSTVO 110 84
MAŠINSKI FAKULTET DRUMSKI SAOBRAĆAJ 21 12
MAŠINSKI FAKULTET MAŠINSTVO 29 12
MEDICINSKI FAKULTET FARMACIJA 81 62
MEDICINSKI FAKULTET MEDICINA 115 84
MEDICINSKI FAKULTET VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA 102 67
MEDICINSKI FAKULTET PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA 96 61
MEDICINSKI FAKULTET STOMATOLOGIJA 28 20
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 37 25
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET HEMIJSKA TEHNOLOGIJA 31 25
MUZIČKA AKADEMIJA IZVOĐAČKE UMJETNOSTI 16 9
MUZIČKA AKADEMIJA OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA 8 2
POMORSKI FAKULTET KOTOR POMORSKA ELEKTROTEHNIKA 21 13
POMORSKI FAKULTET KOTOR BRODOMAŠINSTVO 41 26
POMORSKI FAKULTET KOTOR MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA 49 31
POMORSKI FAKULTET KOTOR NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ 97 52
PRAVNI FAKULTET PRAVNE NAUKE 2017 299 210
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIKA 14 9
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 38 26
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOGIJA 40 29
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE 21 17
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA 4 3
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSKE NAUKE 60 40
SUMA   3241 2160

Medijske objave:

https://makanje.me/clanak/2614?fbclid=IwAR3s8EL1UptPck-zuOMfYL5bQaRrcRKXQWtasDpVaMGAGYsACpw-qo0fh40

https://www.portalanalitika.me/clanak/ucg-registrovano-3241-prijavljeno-2160-kandidata

 

Broj posjeta : 3816