Rektorat, 02.07.2020

Na početku trećeg dana upisa oko 500 prijava više na Univerzitetu Crne Gore, ukupno prijavljeno 2.823 kandidataX

Na samom početku trećeg dana prijave, do 9. 00 sati,  ispravna dokumenta za elektronski upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu na Univerzitetu Crne Gore, predalo je  2.823 kandidata, što je 500 više u odnosu na jučerašnji presjek u 16.00 sati.

Kada je riječ o studijskim programima, najveći broj prijava je bio na programima Pravne nauke (272), Ekonomija (253), Studije primijenjenog računarstva na Elektrotehničkom fakultetu (199), Menadžmentu na Ekonomskom fakultetu (137), Turizmu i hotelijerstvu (111), Arhitekturi (106).

Kada je riječ o ukupnom broju prijava na nivou fakulteta, sa svim studijskim programima, prednjače Ekonomski fakultet (420), Elektrotehnički fakultet (366),  Medicinski fakultet (350), i Pravni fakultet (272)

Elektronski sistem prijave se zatvara danas, 2. jula 2020. godine, u 16.00 sati.

U tekstu Konkursa, naglašeno je, da na kraju elektronske prijave kandidat dobija e-mail koji  „sadrži uputstvo kandidatu da original dokumenata dostavi preporučenom/kurirskom pošiljkom, naziv i adresu organizacione jedinice na koju treba uputiti pošiljku. Pošiljka sa originalnim dokumentima se mora poslati organizacionoj jedinici u okviru roka za predaju prijave (zaključno sa 02.07.2020. godine)“.

 

 

Fakultet Studijski programi  potvrđene
prijave
ARHITEKTONSKI FAKULTET ARHITEKTURA 5+0 106
BIOTEHNIČKI FAKULTET ANIMALNA PROIZVODNJA 14
BIOTEHNIČKI FAKULTET BILJNA PROIZVODNJA 35
BIOTEHNIČKI FAKULTET MEDITERANSKO VOĆARSTVO 4
BIOTEHNIČKI FAKULTET KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE 12
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT - Bijelo Polje 30
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT 137
EKONOMSKI FAKULTET EKONOMIJA 253
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI 93
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA 199
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ENERGETIKA I AUTOMATIKA 74
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI GLUMA 15
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI DRAMA I POZORIŠTE 1
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI FILM I MEDIJI 5
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI GRAFIČKI DIZAJN 16
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI SLIKARSTVO 11
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI VAJARSTVO 2
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO 43
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD 61
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI 55
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA 31
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE SPORTSKI NOVINARI I TRENERI 20
FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO TURIZAM I HOTELIJERSTVO 111
FILOLOŠKI FAKULTET NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST 21
FILOLOŠKI FAKULTET ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 50
FILOLOŠKI FAKULTET FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 8
FILOLOŠKI FAKULTET RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 5
FILOLOŠKI FAKULTET SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 7
FILOLOŠKI FAKULTET ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 3
FILOLOŠKI FAKULTET CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 7
FILOZOFSKI FAKULTET OBRAZOVANJE UČITELJA 51
FILOZOFSKI FAKULTET PEDAGOGIJA 33
FILOZOFSKI FAKULTET FILOZOFIJA 4
FILOZOFSKI FAKULTET ISTORIJA 5
FILOZOFSKI FAKULTET GEOGRAFIJA 11
FILOZOFSKI FAKULTET PSIHOLOGIJA 60
FILOZOFSKI FAKULTET PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJE 56
FILOZOFSKI FAKULTET SOCIOLOGIJA 21
FILOZOFSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU 6
GRAĐEVINSKI FAKULTET GRAĐEVINARSTVO 92
MAŠINSKI FAKULTET MAŠINSTVO 21
MAŠINSKI FAKULTET DRUMSKI SAOBRAĆAJ 26
MEDICINSKI FAKULTET PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA 71
MEDICINSKI FAKULTET FARMACIJA 72
MEDICINSKI FAKULTET MEDICINA 97
MEDICINSKI FAKULTET STOMATOLOGIJA 23
MEDICINSKI FAKULTET VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA 87
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 27
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET HEMIJSKA TEHNOLOGIJA 28
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET METALURGIJA I MATERIJALI 0
MUZIČKA AKADEMIJA OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA 3
MUZIČKA AKADEMIJA IZVOĐAČKE UMJETNOSTI 17
POMORSKI FAKULTET KOTOR NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ 69
POMORSKI FAKULTET KOTOR MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA 40
POMORSKI FAKULTET KOTOR POMORSKA ELEKTROTEHNIKA 17
POMORSKI FAKULTET KOTOR BRODOMAŠINSTVO 41
PRAVNI FAKULTET PRAVNE NAUKE 2017 272
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE 20
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 29
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSKE NAUKE 46
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIKA 12
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA 2
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOGIJA 35
SUMA   2823

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/ucg-treceg-dana-upisa-500-prijava-vise-prednjaci-ekonomski-fakultet

https://www.antenam.net/drustvo/163478-na-pocetku-treceg-dana-upisa-oko-500-prijava-vise-na-ucg

https://www.pobjeda.me/clanak/ucg-500-prijava-vise-na-pocetku-treceg-dana-upisa-prednjaci-ekonomski-fakultet

https://www.standard.co.me/drustvo/vec-treceg-dana-od-upisa-oko-500-prijava-vise-na-univerzitetu-crne-gore/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/na-pocetku-treceg-dana-upisa-oko-500-prijava-vise-na-ucg/

https://mnemagazin.me/2020/07/02/ucg-do-sada-prijavljeno-2-823-kandidata/

https://kodex.me/clanak/212779/ucg-ukupno-prijavljeno-2-823-kandidata

https://www.mladiniksica.me/na-pocetku-treceg-dana-upisa-oko-500-prijava-vise-na-univerzitetu-crne-gore/

Broj posjeta : 2455