Rektorat, 02.07.2020

Trećeg dana upisa na Univerzitetu Crne Gore: 3.252 kandidata do 12.00 satiX

Ispravna dokumenta za elektronski upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu na Univerzitetu Crne Gore, trećeg dana upisa,  do 12.00 sati, predalo je 3.252 kandidata.

Na 21 studijski program prijavilo se više kandidata nego što je predviđeno Konkursom.

Takav je slučaj sa svim studijskim programima Ekonomskog fakulteta (Ekonomija i Menadžment) i Fakulteta političkih nauka (Politikologija – međunarodni odnosi, Medijske studije i novinarstvo, Socijalna politika i socijalni rad).

Gotovo dvostruko veći broj kandidata je na Arhitekturi, potom veći broj prijavljenih od predviđenih Konkursom je i na studijskom programu Pravne nauke, na Medicini, Stomatologiji, Farmaciji, Visokoj medicinskoj školi i Primijenjenoj fizioterapiji,  kao i na  programu Elektrothničkog fakulteta: Studije primijenjenog računarstva, na Filozofskom fakultetu su to četiri studijska programa: Pedagogija, Obrazovanje učitelja, Predškolsko obrazovanje i vaspitanje i Psihologija, na Prirodno-matematičkom fakultetu: Računarstvo i informacione tehnologije i Računarske nauke, Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu, na Fakultetu likovnih umjetnosti: Grafički dizajn.

Prijava je još uvijek u toku i zatvara se danas, u 16.00 sati. Shodno tekstu Konkursa: „U slučaju da komisija za upis ocijeni da su dokumenta nepotpuna ili neodgovarajuća, kandidat će dobiti Obavještenje putem e-maila da Prijava za upis nije potpuna i da se ista ne može uzeti u razmatranje, uz navođenje razloga i pozivanje kandidata da izmijeni elektronsku prijavu shodno komentarima Komisije za upis, najkasnije u roku od 24 h“.

 

Fakultet Studijski program potvrđene
prijave
ARHITEKTONSKI FAKULTET ARHITEKTURA 5+0 110
BIOTEHNIČKI FAKULTET ANIMALNA PROIZVODNJA 27
BIOTEHNIČKI FAKULTET MEDITERANSKO VOĆARSTVO 5
BIOTEHNIČKI FAKULTET KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE 18
BIOTEHNIČKI FAKULTET BILJNA PROIZVODNJA 59
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT - Bijelo Polje 37
EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT 152
EKONOMSKI FAKULTET EKONOMIJA 277
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI 95
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ENERGETIKA I AUTOMATIKA 83
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA 203
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI FILM I MEDIJI 7
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI DRAMA I POZORIŠTE 1
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI GLUMA 21
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI GRAFIČKI DIZAJN 24
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI SLIKARSTVO 13
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI VAJARSTVO 3
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO 50
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI 66
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD 72
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA 36
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE SPORTSKI NOVINARI I TRENERI 21
FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO TURIZAM I HOTELIJERSTVO 138
FILOLOŠKI FAKULTET ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 65
FILOLOŠKI FAKULTET RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 9
FILOLOŠKI FAKULTET FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 8
FILOLOŠKI FAKULTET CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 9
FILOLOŠKI FAKULTET ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 3
FILOLOŠKI FAKULTET NJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOST 29
FILOLOŠKI FAKULTET SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 7
FILOZOFSKI FAKULTET PEDAGOGIJA 35
FILOZOFSKI FAKULTET ISTORIJA 7
FILOZOFSKI FAKULTET GEOGRAFIJA 12
FILOZOFSKI FAKULTET OBRAZOVANJE UČITELJA 60
FILOZOFSKI FAKULTET FILOZOFIJA 5
FILOZOFSKI FAKULTET PSIHOLOGIJA 70
FILOZOFSKI FAKULTET PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE i VASPITANJE 84
FILOZOFSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU 7
FILOZOFSKI FAKULTET SOCIOLOGIJA 29
GRAĐEVINSKI FAKULTET GRAĐEVINARSTVO 113
MAŠINSKI FAKULTET DRUMSKI SAOBRAĆAJ 31
MAŠINSKI FAKULTET MAŠINSTVO 28
MEDICINSKI FAKULTET STOMATOLOGIJA 23
MEDICINSKI FAKULTET PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA 79
MEDICINSKI FAKULTET MEDICINA 96
MEDICINSKI FAKULTET FARMACIJA 73
MEDICINSKI FAKULTET VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA 101
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET METALURGIJA I MATERIJALI 0
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET HEMIJSKA TEHNOLOGIJA 29
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 29
MUZIČKA AKADEMIJA IZVOĐAČKE UMJETNOSTI 20
MUZIČKA AKADEMIJA OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA 3
POMORSKI FAKULTET KOTOR NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ 75
POMORSKI FAKULTET KOTOR MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA 44
POMORSKI FAKULTET KOTOR BRODOMAŠINSTVO 48
POMORSKI FAKULTET KOTOR POMORSKA ELEKTROTEHNIKA 19
PRAVNI FAKULTET PRAVNE NAUKE 2017 308
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 42
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE 24
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET RAČUNARSKE NAUKE 54
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA 4
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET BIOLOGIJA 39
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIKA 13
SUMA   3252
Broj posjeta : 3717