Rektorat, 06.07.2020

UCG će razmotriti inicijativu Studentskog parlamenta o visini školarine na postdiplomskim specijalističkim studijamaX

Uvažavajući sve inicijative koje dolaze od Studentskog parlamenta, Univerzitet Crne Gore će sa posebnim senzibilitetom razmotriti sadržinu inicijative koja se odnosi na visinu školarine za postdiplomske specijalističke studije. Trenutno se na Univerzitetu Crne Gore fokusiramo na završne i popravne ispite, kao i na upis 3600 novih studenata na osnovnim studijama. Takođe, organi Univerziteta Crne Gore već sada vrše detaljne pripreme u vezi sa septembarskim ispitnim rokom, nakon koga će studenti koji budu stekli pravo moći da konkurišu za upis na postdiplomske studije. Do tada, u komunikaciji sa Studentskim parlamentom, organi Univerziteta će još jednom razmotriti visinu školarine za pokrivanje troškova organizacije nastave na postdiplomskim specijalističkim studijama.

Podsjećamo da su do studijske 2020/2021. godine na Univerzitetu Crne Gore organizovane jednogodišnje postdiplomske specijalističke studije (samofinansirajuće uz manji broj budžetskih mjesta) i jednogodišnje postdiplomske master studije (isključivo samofinansirajuće). Zakonom o visokom obrazovanju iz 2017. godine uvode se nove dvogodišnje postdiplomske master studije koje se u potpunosti finansiraju iz budžeta, a koje počinju od studijske 2020/2021. godine.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju svim studentima, dakle i onima koji su upisali prije i onima koji su upisali studije nakon stupanja na snagu ovog zakona, je omogućeno da upišu nove postdiplomske dvogodišnje master studije o trošku države.

Stoga shodno ovom zakonu država finansira samo dvogodišnje postdiplomske master studije, ne i specijalističke studije koje mogu da se organizuju samo do sljedeće studijske godine (2021/2022. godine). Napominjemo da se postdiplomske specijalističke studije ove godine organizuju mahom zbog studenata koji nijesu u roku završili osnovne studije, pri čemu i dalje imaju mogućnost upisa, o trošku države, na postdiplomske dvogodišnje master studije.

Organizovanje još jedne studijske godine specijalističkih studija, koje je naknadno omogućeno izmjenama Zakona o visokom obrazovanju krajem 2019. godine, iziskuje dodatno i neplanirano opterećenje nastavnog kadra Univerziteta Crne Gore i uzrokuje neminovne promjene u organizaciji nastave i potrebu za angažovanjem materijalnih resursa koji inače nijesu ranije planirani.

 

Medijske objave :

https://www.portalanalitika.me/clanak/ucg-razmotricemo-visinu-skolarine-na-postdiplomskim-specijalistickim-studijama

https://www.cdm.me/drustvo/ucg-ce-razmotriti-inicijativu-o-visini-skolarine-na-specijalistickim-studijama/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/448863/ucg-razmotricemo-inicijativu-studentskog-parlamenta-o-visini-skolarine-na-postdiplomskim-specijalistickim-studijama

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/284937/ucg-ce-razmotriti-inicijativu-o-visini-skolarine-.html

https://www.antenam.net/drustvo/163946-ucg-ce-razmotriti-inicijativu-o-visini-skolarine-na-specijalistickim-studijama

https://fosmedia.me/infos/drustvo/ucg-ce-razmotriti-inicijativu-studentskog-parlamenta-o-visini-skolarine

https://www.aktuelno.me/crna-gora/ucg-razmotricemo-visinu-skolarine-na-postdiplomskim-specijalistickim-studijama/

https://volimpodgoricu.me/2020/07/06/ucg-ce-razmotriti-inicijativu-studentskog-parlamenta-o-visini-skolarine-na-postdiplomskim-specijalistickim-studijama/

http://kolektiv.me/160720/ucg-razmotricemo-inicijativu-studentskog-parlamenta-o-visini-skolarine-na-specijalistickim-studijama

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1379