Rektorat, 23.07.2020

Nastava u studijskoj 2020/2021. godini počinje 28. septembra, nakon septembarskog ispitnog roka  X

Nastava za studijsku 2020/21. godinu počinje  28. septembra 2020. godine, prema Akademskom kalendaru za 2020/21. studijsku godinu, odmah nakon spetembarskog ispitnog roka.

Septembarski ispitni rok traje od 31. avgusta do 27. septembra, od kojeg perioda su posljednja tri dana, 24, 25. i 26. septembar, predviđena za verifikaciju ocjena od strane Vijeća organizacionih jedinica.

Januarski ispitni rok za završne i popravne ispite traje od 11. januara do 14. februara 2021. godine, od kojeg perioda su tri dana, 11, 12. i 13. februar, takođe predviđena za verifikaciju ocjena. 

U ljetnjem semestru, rok za završne i popravne ispite je od 31. maja do 4. jula 2021. godine, a 1, 2. i 3. jul su predviđeni za verifikaciju ocjena.

U tekućoj akademskoj godini, prema Akademskom kalendaru za 2019/20. godinu, kolektivni odmor Univerziteta Crne Gore počinje 27. jula, a završava se 31. avgusta.

 

Akademski kalendar

 

Medijske objave:

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/286815/nastava-za-studijsku-202021-od-28-septembra.html

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/453665/nastava-u-studijskoj-20202021-godini-pocinje-28-septembra

https://m.cdm.me/drustvo/nastava-na-fakultetima-pocinje-28-septembra/

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/nastava-za-studente-pocinje-28-septembra

https://skalaradio.com/nastava-na-fakultetima-pocinje-28-septembra/

https://www.antenam.net/drustvo/165690-nastava-na-fakultetima-pocinje-28-septembra

https://mnemagazin.me/2020/07/23/ucg-nastava-u-studijskoj-2020-2021-godini-pocinje-28-septembra/

https://www.portalanalitika.me/clanak/nastava-u-studijskoj-2020-2021-godini-pocinje-28-septembra

https://www.pobjeda.me/clanak/ucg-nastava-pocinje-28-septembra

https://radiojadran.com/nastava-na-univerzitetu-crne-gore-pocinje-28-septembra2/

http://www.rtvbudva.me/vijesti/ucg-nastava-u-studijskoj-2020-2021-godini-pocece-28-septembra/34833

https://kodex.me/clanak/214357/nastava-na-fakultetima-pocinje-28-septembra

 

Dokumenti

Broj posjeta : 3335