Rektorat, 23.07.2020

Univerzitet Crne Gore je sredina bez diskriminacijeX

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić razgovarao je danas sa državnim sekretarom u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava mr Aleksandrom Sašom Zekovićem o obrazovanju pripadnika manjinskih naroda i etničkih grupa na crnogorskom državnom univerzitetu.

Zajednički je prepoznata afirmativna uloga, značaj i doprinos Univerziteta Crne Gore (UCG) u dugoročnom kreiranju ozbiljnih kadrovskih potencijala manjinskih naroda i etničkih grupa potrebnih za zaštitu i unapređenje njihovog identiteta, ali i za dalji razvoj i napredak Crne Gore. 

Posebna pažnja je posvećena visokoškolskom obrazovanju Roma i Egipćana, kao etničke grupe koja se suočava sa ozbiljnim siromaštvom i marginalizacijom. 

Na osnovu iskustva studenata i različitih partnerskih organizacija koje rade na polju socijalne inkluzije, Univerzitet Crne Gore (UCG) se prepoznaje kao akademsko okruženje bez diskriminacije u kojem su studenti iz romske i egipćanske zajednice sigurni i dobro prihvaćeni. 

Konstatovano da je do sada studije na crnogorskom državnom univerzitetu uspješno završilo jedanaest (11) studenata iz romske i egipaćanske zajednice, dok je njih 12 i dalje studira na UCG. 

U narednu, 2020/21, akademsku godinu upisano je šest (6) novih studenata od čega je njih troje upisano po principu afirmativne akcije dok je njih troje upisano u redovnoj proceduri. Upis još jednog kandidata se očekuje u trećem upisnom roku. 

Činjenica da su troje studenata, dva na Mašinskom fakultetu i jedan na Filološkom fakultetu, upisani po redovnoj proceduri ukazuje na ozbiljne rezultate Vlade Crne Gore i kompletnog društva na polju integracije Roma i Egipćana pri čemu se posebno ističe napor i uspjeh Ministastva prosvjete i organizacija civilnog društva koje kontinuirano podržavaju proces osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja insistirajući na kvalitetu.

Kroz diskusiju su prepoznate brojne mogućnosti za dalje jačanje i produbljivanje institucionalne i programske saradnje organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore sa Vladom Crne Gore i svim njenim partnerima u procesu socijalne inkluzije marginalizovanih zajednica i unapređenja standarda ljudskih prava. U tom procesu posebno može biti značajan stručni i praktični doprinos profesora i studenata Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta i Filozofskog fakulteta u pogledu stručnih savjeta i analiza, istraživanja, izvještavanja, zaštite od diskriminacije, pružanja podrške i daljeg jačanja institucionalnih kapaciteta. Dogovoreno je da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava konkretizuju kontakte sa dekanima navedenih organizacionih jedinica. 

 

Medijske objave:

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/univerzitet-crne-gore-je-sredina-bez-diskriminacije

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/286863/univerzitet-cg-je-sredina-bez-diskriminacije.html

https://www.portalanalitika.me/clanak/univerzitet-crne-gore-je-sredina-bez-diskriminacije

https://www.antenam.net/drustvo/165719-univerzitet-crne-gore-je-sredina-bez-diskriminacije

https://www.standard.co.me/drustvo/univerzitet-crne-gore-je-sredina-bez-diskriminacije/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/univerzitet-crne-gore-je-sredina-bez-diskriminacije/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/453795/-

 

Dokumenti

Broj posjeta : 634