Rektorat, 24.07.2020

UOUCG: Odobren dodatni broj kandidata za upis na Arhitektonski i Medicinski fakultetUpravni odbor Univerziteta Crne Gore odobrio je danas upis dodatnog broja kandidata na osnovne studije  programa Arhitektura, Primijenjena terapija i Visoka medicinska škola, a na prijedlog Senata Univerziteta Crne Gore i vijeća Arhitektonskog i Medicinskog fakulteta.

Predsjednik Upravnog odbora UCG prof. dr Duško Bjelica kazao je da je broj povećan u skladu sa licencom, uz vođenje računa da se povećanjem ne ugrozi kvalitet nastave.

„Za upis na studijski program Arhitektura odobreno je dodatnih 17 kandidata, dok je na studijskim programima Medicinskog fakulteta, Primijenjena terapija i Visoka medicinska škola, odobreno po 20 kandidata više. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon dobijanja saglasnosti  Vlade Crne Gore“, kazao je predsjednik Bjelica.

Na današnjoj sjednici za izvršnog direktora Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra, d.o. o, za mandatni period 2020-2023. godine, izabran je mr Miloš Pavićević, koji je bio jedini kandidat po objavljenom konkursu. Odluka je donešena na osnovu sprovedenog postupka i zaključka Komisije za izbor, uz pozitivnu ocjenu dosadašnje profesionalne angažovanosti Pavićevića na funkciji direktora.

Centru je, na današnjoj sjednici, data i saglasnost za građevinske radove na proširenju fitnes centra, u zgradi, čiji je nosilac prava svojine Univerzitet Crne Gore.

Predsjednik Bjelica je saopštio da su na dnevnom redu sjednice  danas, između ostalog, razmatrana pitanja finansijskog poslovanja Univerziteta Crne Gore i raspolaganja imovinskim pravima.

»Za potrebe izgradnje objekta u kojem bi bilo sjedište najviših sudova za teritoriju Glavnog grada Podgorica, razmatran je zahtjev Uprave za imovinu  u vezi sa Inicijativom Vrhovnog suda Crne Gore, za ustupanje zemljišta iz lista nepokretnosti 363 KO Donja Gorica, djelovi kat.parcela br. 3295/1, 3418 i 3435/1 «, kazao je predsjednik Bjelica.

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore razmatrao je danas i sadržinu Konačnog izvještaja Službe za unutrašnju reviziju čija je svrha unapređenje efektivnosti procesa upravljanja, upravljanja rizicima i kontrola i obaveza pružanja savjetodavnih usluga u cilju doprinosa unapređenju poslovanja subjekta.

Tokom sjednice, doneseni su i opšti akti Univerziteta Crne Gore, odnosno Predlog Odluke o kriterijumima raspodjele sredstava za pozajmice po osnovu ugovora o finansijskoj podršci za realizaciju projekata i Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o djelimičnoj decentralizaciji poslova javnih nabavki na UCG.


Medijske objave:

http://www.rtvbudva.me/vijesti/prosirene-rang-liste-za-upis-na-arhitektonski-i-medicinski-fakultet/34890

https://www.antenam.net/drustvo/165832-odobren-dodatni-broj-kandidata-za-upis-na-arhitektonski-i-medicinski-fakultet

https://m.cdm.me/drustvo/prosirene-rang-liste-za-upis-na-arhitektonski-i-medicinski-fakultet/

https://kodex.me/clanak/214457/prosiren-broj-kandidata-za-upis-na-arhitektonski-i-medicinski-fakultet

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/286970/prosiren-broj-kandidata-za-upis-na-arhitektonski-i-medicinski-fakultet.html

https://www.mladiniksica.me/odobren-dodatni-broj-kandidata-za-upis-na-arhitektonski-i-medicinski-fakultet/

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/odobren-dodatni-broj-kandidata-za-upis-na-arhitektonski-i-medicinski-fakultet

https://www.standard.co.me/drustvo/prosirene-rang-liste-za-upis-na-arhitektonski-i-medicinski-fakultet/

https://mondo.me/Info/Drustvo/a856703/Odobren-upis-dodatnog-broja-brucosa-na-Arhitektonski-i-Medicinski-fakultet.html

https://www.portalanalitika.me/clanak/arhitektonski-i-medicinski-fakultet-upisace-jos-37-studenata

https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Povodi&clanak=753124&datum=2020-07-25

https://www.aktuelno.me/crna-gora/prosirene-rang-liste-za-upis-na-arhitektonski-i-medicinski-fakultet/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1087