Rektorat, 03.08.2020

Prof. dr Duško Bjelica, predsjednik UOUCG za RTV Nikšić: Univerzitet Crne Gore trenutno postiže najbolje rezultate u svojoj istorijiFOTO GALERIJA

Gostujući na jutarnjem programu Radio televizije Nikšić, između ostalog, prof. dr Duško Bjelica, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, saopštio je da Univerzitet Crne Gore, u prethodne dvije godine, postiže najbolje rezutate u svojoj istoriji u svim segmentima rada ove visokoškolske ustanove.

Segmenti iz interjua profesora Bjelice.

 

* Univerzitet Crne Gore na posljednjem rangiranju svjetskih univerziteta  prema vidljivosti na vebu napredovao je za 143 mjesta.  Šta nam to govori?

PROF. DR DUŠKO BJELICA: Rad na Univerzitetu Crne Gore je raznovrstan i višeslojan, te obuhvata edukativne aktivnosti, unapređenje nastavnog procesa, naučnu, inovativnu i projektnu djelatnost. Naučnici na Univerzitetu Crne Gore su posebno posvećeni radu na izvrsnim naučnim rezultatima, naučnim publikacijama u vrhunskim naučnim časopisima kao i povećanju globalnog impakta ovih naučnih rezultata u svijetu kroz citiranost radova naših naučnika. Pored toga upravo smo dobili sedam Erasmus+ projekata za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju. Stoga je i ovo najnovije rangiranje pokazalo da naša akademska zajednica konstantno unapređuje svoje rezultate i zauzima značajno mjesto čak i u konkurenciji sa mnogo većim univerzitetima i sredinama. 

Stalnim ulaganjem u naučni kvalitet i razvoj, Univerzitet Crne Gore sistematično radi na povećanju međunarodne vidljivosti i boljem pozicioniranju na svjetskim rang listama.

Webometrics je u julu 2020. godine objavio listu najboljih svjetskih univerziteta prema vidljivosti na vebu na kojoj je Univerzitet Crne Gore rangiran na 1899. mjestu od preko 30.000 univerziteta, što predstavlja najbolje ostvarenu poziciju do sada.

Kada je riječ o drugim rang listama, Univerzitet Crne Gore je ostvario najveći uspjeh rangiranjem na Times Higher Education listi gdje je svrstan u najboljih 351 - 400 mladih svjetskih Univerziteta, starih do 50 godina.

Ovaj rezultat nam govori o konstantnom napretku Univerziteta Crne Gore u zadnje dvije godine, ako uzmemo u obzir podatak da je prije dvije godine Univerzitet Crne Gore na Webometrics-u bio na 3347. mjestu (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/50211-univerzitet-crne-gore-napredovao-za-jos-275-mjesta-na-poslednjem-rangiranju-svjetskih-univerziteta-prema-webometrics-u ).

Danas je Univerzitet Crne Gore na 1899. mjestu što predstavja rast od 1448. mjesta iza kojeg se jasno vidi trud i napredak Univerziteta Crne Gore.

Uspjeh je još značajniji ako se uzme u obzir da je ovo rangiranje obuhvatilo 30.000 univerziteta u svijetu, 2.000 više u odnosu na prethodno iz januara 2020. godine.

Posebno bih istakao ogroman trud rektora Nikolića i njegovih najbližih saradnika koji je i dao evidentne rezultate u internacionalizaciji Univerziteta Crne Gore. Isto se može reći i za njegovu pozicioniranost.

* Sigurno da taj podatak ima još veći značaj, imajući u vidu činjenicu sve izazove sa kojima se i UCG, suočio prethodnih mjeseci zbog situacije sa virusom korona?

PROF. DR DUŠKO BJELICA: Istakao bih značajan podatak, našoj akademskoj zajednici obezbijedili smo slobodan pristup WoS - Web of Science bazi podataka, najboljoj i najvećoj naučnoj citatnoj bazi sa više od 33.000 indeksiranih časopisa, i to iz sopstvenog razvojnog fonda.

U naučnoistraživačkoj produkciji Univerziteta Crne Gore, signifikantan je porast broja radova objavljenih u naučnim bazama. Takođe, rast broja citata na Google Scholar-u. Trenutno broj citata naših naučnika na Google Scholar-u iznosi oko 131.000. To je sedam puta više u odnosu na početak kampanje povećanja naučne vidljivosti krajem 2017. godine.

Premda nije bilo jednostavno organizovati rad od kuće i prilagoditi se u kratkom periodu novonastalim okolnostima, smatramo da smo kroz značajno povećane napore uspjeli da održimo kontinuitet aktivnosti te da i pored poteškoća ostvarimo napredak. Situacija u kojoj smo se zatekli nas je vjerovatno u pojedinim segmentima još više motivisala na rad kako bismo lakše prošli kroz prethodni period.

* Upravo funkcionisanje svih univerzitetskih jedinica, prije svega zalaganje nastvanog kadra i samih studenata, potvrda su da se na ovoj obrazovnoj instituciji kvalitetno radi i da se prate savremeni tokovi u nastavi?

PROF. DR DUŠKO BJELICA: Konstantno radimo na osavremenjavanju nastavnog procesa i podizanju kulture kvaliteta u svim segmentima naše djelatnosti. Prateći savremene tokove u izvođenju nastavnog procesa, radili smo na uvođenju brojnih mehanizama, u prvom redu u načinu prezentacije i tehnikama savladavanja gradiva, sve do primjene savremenih digitalnih tehnologija u nastavnom procesu.

Inovirali smo osnovne i nove master studijske programe, izmjenama kurikuluma do 30 ECTS, sa ciljem usklađivanja sa potrebama tržišta rada, odnosno potrebama optimizacije pojedinih programa. U predstojećoj studijskoj godini nas očekuje zavidna reakreditacija cijelog Univerziteta. Želimo da sve studijske progame prilagodimo najnovijim međunarodnim standardima i potrebama tržišta rada.

* Ova situacija je možda i uticala da se više pažnje posveti razvoju digitalne zajednice u Crnoj Gori, primjeni savremenih tehnologija u nastavi...

PROF. DR DUŠKO BJELICA: Univerzitet Crne Gore je u prethodne dvije godine intenzivno radio na razvoju brojnih digitalnih servisa, primarno u nastavi ali takođe i u upravljanju dokumentima i administraciji, studentskim službama i slično. Sigurno da je najveći iskorak napravljen u prethodnih nekoliko mjeseci gdje smo kompletnu nastavu prebacili na online platforme, virtuelne učionice, obezbijedili literaturu u digitalnom obliku, razvijali smo sistem za elektronski upis studenata, i u potpunosti se suočili sa situacijom upravo uz pomoć savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija.

U toku su aktivnosti na digitalnoj transformaciji nastavnih procesa, administrativnih procedura i studentskih servisa. Uveli smo internet Eduroam akademsku mrežu, koja omogućava našim studentima besplatan internet u prostorijama UCG i na svim svjetskim univerzitetima na kojima budu boravili. Digitalizacijom sistema studentske podrške omogućen je email nalog za sve studente, a radi se na razvoju elektronskog Index-a, elektronske Službe i modernizaciji sistema e-Learninga.

Kroz proces digitalne transformacije nastavni proces se pokazao od neprocjenjivog značaja u vanrednim okolnosima  pandemije COVID-19. Uspjeli u najkraćem roku uz podršku CIS-a UCG da prilagovimo kompletnu nastavu posredstvom digitalnih platformi. Ovogodišnji upisni rok novih brucoša organizovali smo zahvaljujući novim digitalnim platformama osmišljenim na Univerzitetu Crne Gore. Tako smo izbjegli izazove koji bi eventualno bili izazvani prilikom upisa preko 3500 novih studenata.

Ranije, pored ulaganja u proces digitalizacije, krenuli smo sa značajnim ulaganjem u nastavnu infrastrukturu organizacionih jedinica Univerziteta. Samo u 2019. godini izdvojili smo 1,1 miliona eura sopstvenih sredstava za investiciono održavanje objekata, računarsku i nastavnu opremu, opremanje amfiteatara, učionica, biblioteka i čitaonica.

Ova situacija imala je uticaja na razvoj digitalne zajednice, tako da je UCG za naredni period predvidio da omogući pored standardnih principa izvođenja nastave i nove digitalne tehnologije i da ih standardizuje. Već od jeseni pored Moodle platforme biće omogućen i BigBlueBatun dodatak koji omogućava video konferencije u samoj Moodle platformi.

I da zaključim, Univerzitetu Crne Gore dodijeljen je i Sertifikat za akademski integritet od strane Međunarodnog instituta za istraživanje i rad na sprečavanju nečasnog akademskog ponašanja i plagijata pri Univerzitetu u Ženevi (IRFPA), čemu je prethodio sveobuhvatan rad i donošenje mjera na Univerzitetu Crne Gore.

Medijske objave: 

https://www.portalanalitika.me/clanak/bjelica-ucg-trenutno-postize-najbolje-rezultate-u-svojoj-istoriji

https://www.pobjeda.me/clanak/bjelica-pojedine-profesore-zanijela-kampanja-ucg-ima-odgovor

https://m.cdm.me/drustvo/pojedine-profesore-zanijela-kampanja-univerzitet-crne-gore-ima-odgovor/

https://www.portalanalitika.me/clanak/pojedine-profesore-zanijela-kampanja-univerzitet-crne-gore-ima-odgovor

https://www.aktuelno.me/crna-gora/pojedine-profesore-zanijela-kampanja-univerzitet-crne-gore-ima-odgovor/

https://www.standard.co.me/drustvo/pojedine-profesore-zanijela-kampanja-univerzitet-crne-gore-ima-odgovor/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/290245/neke-profesore-zanijela-kampanja-ucg-ima-odgovor.html

https://kodex.me/clanak/216763/bjelica-univerzitet-kritikuju-profesori-koji-nemaju-zapazene-akademske-rezultate

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1463