Rektorat, 26.11.2020

Preporuke za zaštitu zdravlja studenata i zaposlenih u visokoškolskom obrazovanju tokom trajanja pandemije COVID-19X

Preporuke za zaštitu zdravlja studenata i zaposlenih u visokoškolskom obrazovanju tokom trajanja pandemije COVID-19 dostupne su u prilogu. 

Dokumenti

Broj posjeta : 6264