Rektorat, 14.09.2020

U IV upisnom roku na Univerzitetu Crne Gore 107 prijava elektronskim putemX

U IV upisnom roku, po objavljenom Konkursu Univerziteta Crne Gore za upis u I godinu studija, dostavljeno je ukupno 107 prijava elektronskim putem, od čega je 96 potvrđenih prijava od strane komisija fakulteta za upis, pet predatih prijava koje čekaju na verifikaciju, dvije odbijene i četiri vraćene na doradu.  

U  slučajevima u kojima je komisija za upis ocijenila da su dokumenta nepotpuna ili neodgovarajuća, kandidat je dobio obavještenje putem mejla da prijava za upis nije potpuna i da se ne može uzeti u razmatranje, uz navođenje razloga i pozivanje kandidata da izmijeni elektronsku prijavu shodno komentarima Komisije za upis, najkasnije u roku od 24 h, a sve u skladu sa raspisanim Konkursom.

Konačnu valjanost prijave sa dokumentacijom komisija za upis organizacione jedinice cijeni nakon prijema originalne dokumentacije.

Prijava kandidata koji ne dostavi originalnu dokumentaciju smatraće se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje prilikom rangiranja.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polažu se sjutra, 15. septembra 2020. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica  15. i 16. septembra 2020. godine.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 18. septembrom 2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

 

 

  Konkurs Prijave kandidata Verifikacija fakulteta  
FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU Broj Elektronska el. prijava ✔ + čekaju na potvrđene odbijene prijave vraćene
mjesta prijava ✔ učitana dokumenta ✔ verifikaciju prijave prijave na doradu
BIOTEHNIČKI FAKULTET MEDITERANSKO VOĆARSTVO 9 2 1 1 0 0 0
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI DRAMA I POZORIŠTE 9 1 0 0 0 0 0
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI GLUMA 2 4 0 0 0 0 0
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI FILM I MEDIJI 6 0 2 0 2 0 0
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA 5 2 4 1 1 0 2
FILOLOŠKI FAKULTET CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 19 1 4 0 3 0 1
FILOLOŠKI FAKULTET RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 24 0 5 0 5 0 0
FILOLOŠKI FAKULTET SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI 27 0 3 0 3 0 0
FILOLOŠKI FAKULTET FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26 0 4 0 3 0 1
FILOLOŠKI FAKULTET ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 26 2 5 0 5 0 0
FILOZOFSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU 8 1 1 0 1 0 0
FILOZOFSKI FAKULTET ISTORIJA 17 3 10 0 10 0 0
FILOZOFSKI FAKULTET FILOZOFIJA 1 2 3 0 3 0 0
MAŠINSKI FAKULTET DRUMSKI SAOBRAĆAJ 14 2 4 0 4 0 0
MAŠINSKI FAKULTET MAŠINSTVO 23 3 11 1 10 0 0
MEDICINSKI FAKULTET MEDICINA 10 8 31 0 31 0 0
MEDICINSKI FAKULTET STOMATOLOGIJA 9 0 8 0 8 0 0
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET METALURGIJA I MATERIJALI 15 1 4 0 4 0 0
MUZIČKA AKADEMIJA IZVOĐAČKE UMJETNOSTI 7 1 0 0 0 0 0
MUZIČKA AKADEMIJA OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA 4 0 1 0 1 0 0
POMORSKI FAKULTET KOTOR POMORSKA ELEKTROTEHNIKA 4 2 4 0 2 2 0
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET MATEMATIKA 10 1 1 1 0 0 0
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIKA 13 3 1 1 0 0 0
SUMA   288 39 107 5 96 2 4

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/u-cetvrtom-upisnom-roku-na-univerzitetu-crne-gore-107-prijava-elektronskim-putem

https://www.antenam.net/drustvo/171287-u-iv-upisnom-roku-na-univerzitetu-crne-gore-107-prijava-elektronskim-putem

https://www.pobjeda.me/clanak/ucg-u-cetvrtom-upisnom-roku-dostavljeno-107-elektronskih-prijava?page=1

https://volimpodgoricu.me/2020/09/14/u-iv-upisnom-roku-na-univerzitetu-crne-gore-107-prijava-elektronskim-putem/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 808