Rektorat, 15.09.2020

Prilika za detaljno informisanje o pravcima budućeg EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizon EuropeX

Evropska komisija i ove godine organizuje Evropske dane istraživanja i inovacija „R&I Days“. U svijetlu pandemije koronavirusa, događaj će biti u potpunosti on-line i održava se od 22. do 24. septembra 2020.

Evropski dani istraživanja i inovacija vodeći su godišnji događaj Evropske komisije, koji okuplja kreatore politika, istraživače, preduzetnike i građane kako bi raspravljali i oblikovali budućnost istraživanja i inovacija u Evropi i šire. „R&I Days“ biće prilika da se sa Evopskom komisijom razgovara o tome kakvu će ulogu istraživanje i inovacije imati za budućnost Evrope, neposredno uoči pokretanja sledećeg okvirnog programa „Horizon Europe“, ali i na temu revitalizacije Evropskog istraživačkog prostora - ERA.  

Planirana su 3 dana intenzivnog rada na zajedničkom dizajniranju politika, paneli za podsticanje razmišljanja i prilike za diskusije. Ambiciozne plenarne sesije ulaziće u dubinu i širinu istraživanja i inovacija u Evropi, a pokrivaće 10 ključnih tema: Politike nauke i inovacija; Zeleni sporazum; Digitalizacija; Horizont Evropa, Specijalne misije novog Okvirnog programa; Pametna implementacija i sinergija; Međunarodna saradnja; Evropski savjet za inovacije – EIC; Evropski Institut za inovacije i tehnologiju  - EIT; Evropski istraživački savjet - ERC.

Ministarka nauke, dr Sanja Damjanović, i ove godine će na poziv Marije Gabrijel, komesarke za nauku i inovacije, biti učesnica Dana istraživanja i inovacija i to u dvije sesije. Prvog dana događaja, 22. septembra, Damjanović će biti učesnica sesije“ Geopolitika i preuzimanje vođstva u ključnim globalnim izazovima“ dok će 24. septembra moderirati sesiju posvećenu Zapadnom Balkanu na temu ‘‘U susret inovacionoj agendi za Zapadni Balkan“.

Kompletan program događaja nalazi se na veb stranici https://research-innovation-days.ec.europa.eu/, putem koje svi zainteresovani mogu da se registruju i isprate izuzetan sadržaj ovogodišnjih „R&I Days“, kako bi se adekvatno pripremili za mogućnosti koje će EU da otvori u budućem 7-godišnjem finansijskom ciklusu.

 

Ministarstvo nauke

 

Broj posjeta : 159