Rektorat, 17.09.2020

Deset doktoranada Univerziteta Crne Gore dobilo stipendije za doktorska istraživanja u 2020/21. godiniX
Deset studenata doktorskih studija Univerziteta Crne Gore, od ukupno 15 doktoranada po odabiru Ministarstva nauke, dobilo je stipendije za doktorska istraživanja u 2020/21. godini.
 
Prijave 15 nagrađenih doktoranada, od ukupno 27 pristiglih, prošle su evaluaciju od strane međunarodnih evaluatora.
 
Odobrene stipendije za period do tri godine podrazumjevaju mjesečnu naknadu istraživačima u visini od 700 eura, besplatnu školarinu na doktorskim studijama na univerzitetima u Crnoj Gori, ali i značajna sredstva za istraživanja, čiji je važan segment međunarodna ili intersektorska mobilnost, u iznosu do 10.000 eura godišnje.
 
Tri studenta Filološkog fakulteta su dobitnici ove stipendije, i to: mr Nikolina Čanović i mr Balša Ivanović iz oblasti humanističkih nauka i mr Danilo Alagić iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.
 
Stipendije iz oblasti društvenih nauka  dobili su doktorandi Fakulteta političkih nauka mr Milena Ivanović Dubljević i mr Radovan Bogojević, zatim doktorand Ekonomskog fakulteta mr Goran Jovetić.
 
Odobrene stipendije iz oblasti tehničko-tehnološke nauke dobio je doktorand Građevinskog fakulteta mr Šemso Kalač i studentkinja doktorskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta mr Svetlana Perović, dok je iz oblasti poljoprivredne nauke stipendiju dobila doktorandkinja Biotehničkog fakulteta mr Andreja Komnenić.
 
Iz oblasti tehničko-tehnološke nauke nagrađen je mr Ivan Martinović sa Elektrotehničkog fakulteta.
 
Značajni rezultati doktoranada, intenzivna saradnja sa istraživačkim timom, jačanje veza istraživačkog tima sa međunarodnim partnerima ili partnerima u privredi putem mobilnosti i jačanje kapaciteta kako bi stipendisti mogli da pripremaju aplikacije za EU fondove za istraživanje i inovacije, biće ključni ciljevi ove stipendije.
 
Na osnovu rezultata evaluacije, Rang lista odobrenih stipendija za doktorska istraživanja Ministarstva nauke dostupna je u prilogu.
 
 
 
 
 
 
 


Dokumenti

Broj posjeta : 1221