Rektorat, 21.09.2020

UOUCG: Univerzitet Crne Gore i ove godine učestvuje u Programu stručnog osposobljavanjaUpravni odbor UCG je na današnjoj sjednici podržao predlog da se Univerzitet Crne Gore sa svojim organizacionim jedinicama i ove godine uključi u Vladin Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Predsjednik UOUCG prof. dr Duško Bjelica kazao je da je ova odluka usvojena na predlog rektora UCG prof. dr Danila Nikolića.

„Preporuka je da jedna organizaciona jedinica može iskazati potrebu za prijem pet, a Rektorat za najviše 10 lica sa stečenim visokim obrazovanjem. U roku od narednih osam dana od usvajanja ovog zaključka organizacione jedinice mogu dostaviti potrebe u propisanoj formi i sadržini“, kazao je predsjednik Bjelica.

Upravni odbor UCG ovlastio je Rektora da objedini  podatke o potrebama organizacionih jedinica i  jedinstvenu prijavu Univerziteta dostavi Upravi za kadrove, u formi i rokovima propisanim Javnim pozivom za učešće u programu stručnog osposobljavanja.  

„Shodno tome da će učestvovati, pored Rektorata, 21 organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore, potencijalno će se otvoriti više od 100 mjesta za sticanje stručnog znanja“, kazao je predsjednik Bjelica.

Na Predlog Senata UCG,  usvojena je Odluka kojom se odobrava 100 mjesta za upis na doktorske studije u 2020/21. godini, za 13 organizacionih jedinica: Biotehnički (5), Građevinski (5), Mašinski (5), Metalurško-tehnološki (2), Pomorski fakultet Kotor (10), Fakultet za turizam i hotelijerstvo (5), Pravni (6), Filozofski (2), Fakultet za sport i fizičko vaspitanje (10), Medicinski (12), Prirodno-matematički (15), Elektrotehnički (15), Filološki (8).

Usvojen je takođe i predlog Senata UCG da se na studijskom programu Socijalna politika i socijalni rad Fakulteta političkih nauka rang lista proširi za pet kandidata, za šta je potrebna i saglasnost Vlade.

Upis dodatnog broja studenata predlaže se u broju koji je u skladu sa licencom Ministarstva prosvjete, vodeći računa da se povećanjem ne ugroze kriterijumi kvaliteta organizacije nastave.

FOTO: Iz arhive

 

Medijske objave:

https://www.antenam.net/drustvo/172045-uoucg-univerzitet-crne-gore-i-ove-godine-ucestvuje-u-programu-strucnog-osposobljavanja

https://volimpodgoricu.me/2020/09/21/univerzitet-crne-gore-i-ove-godine-ucestvuje-u-programu-strucnog-osposobljavanja/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/uoucg-univerzitet-crne-gore-i-ove-godine-ucestvuje-u-programu-strucnog

https://www.portalanalitika.me/clanak/uoucg-univerzitet-crne-gore-i-ove-godine-ucestvuje-u-programu-strucnog-osposobljavanja

https://www.aktuelno.me/crna-gora/univerzitet-crne-gore-i-ove-godine-ucestvuje-u-programu-strucnog-osposobljavanja/

https://makanje.me/clanak/3484?fbclid=IwAR1nxjcyDHiFs5F-d6CpoFP71OTrMkRMPITeosoU1EOAaSRCPlrLCAUxHdw

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1334