Rektorat, 14.10.2020

Konkurs za budžetske dvogodišnje master studije u II roku biće raspisan u petakX

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore raspisaće,  u petak, 16. oktobra 2020. godine, konkurs za upis studenata u prvu godinu budžetskih dvogodišnjih master studija Univerziteta Crne Gore u II roku, za studijsku 2020/2021. godinu.

Tekst konkursa za upis na master akademske i primijenjene studije obima 120 ECTS kredita, biće dostupan u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori i na zvaničnom sajtu Univerziteta (www.ucg.ac.me).

U II upisnom roku, prijave za master studije, predavaće se  u ponedjeljak, 19. oktobra 2020. godine, studentskim službama.

Raspored polaganja prijemnog ispita kojim se definiše način provjere znanja na prijemnom ispitu (u pisanoj i/ili usmenoj formi) biće istaknut na oglasnoj tabli i internet stranici organizacione jedinice, a organizovaće se u utorak i srijedu, 20. i 21. oktobra 2020. godine.

Pravo prijave na konkurs ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa  26. oktobrom 2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Upis će biti organizovan uz strogo poštovanje mjera koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, a u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Uslovi, kriterijumi i postupak upisa bliže su uređeni  Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 494/20 ), dostupnim na sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Medijske objave:

https://www.antenam.net/drustvo/174661-konkurs-za-budzetske-dvogodisnje-master-studije-u-ii-roku-bice-raspisan-u-petak

https://www.portalanalitika.me/clanak/konkurs-za-budzetske-dvogodisnje-master-studije-u-ii-roku-bice-raspisan-u-petak-2

https://fosmedia.me/index.php/infos/drustvo/konkurs-za-budzetske-dvogodisnje-master-studije-u-ii-roku-bice-raspisan-u-petak

https://volimpodgoricu.me/2020/10/14/konkurs-za-budzetske-dvogodisnje-master-studije-u-ii-roku-bice-raspisan-u-petak/

https://www.onogost.me/drustvo/konkurs-za-budzetske-dvogodisnje-master-studije-u-ii-roku-u-petak

Dokumenti

Broj posjeta : 1648