Rektorat, 16.10.2020

UOUCG: Odobren upis još 20 kandidata na dvogodišnjim master studijama i dva na doktorskimUpravni odbor Univerziteta Crne Gore odobrio je na danas održanoj elektronskoj sjednici upis dodatnih 20 kandidata na master studijskim programima UCG (obima 120 ECTS kredita), za studijsku 2020/21. godinu.

Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica kazao je da je upis za dvogodišnje master studije odobren u skladu sa licencom, a da će ova odluka stupiti na snagu nakon dobijanja saglasnosti Vlade Crne Gore.

„Odobren je upis još 14 kandidata za dvogodišnji master program Psihologija Filozofskog fakulteta u Nikšiću, kao i još šest kandidata na Biotehničkom fakultetu, na dvogodišnjim master programima Bezbjednost hrane (5) i Rasadničarstvo (1)“, naveo je predsjednik Bjelica.

Dodatno, odobren je upis još jednog kandidata za jednogodišnji master studisjki program Stočarstvo na Biotehničkom fakultetu UCG.

Na inicijativu Centra za doktorske studije, dodao je on, dopunjena je odluka o broju studenata na doktorskim studijama i visini naknade za studiranje. Cijeneći značaj i postojanje zainteresovanih kandidata za interdisciplinarni studijski program Zaštita životne sredine, koji realizuje Cetar za doktorske studije, utvrđena su dva mjesta. 

„Kada je riječ o visini naknade, stipendistima Ministarstva nauke, koji su upisali doktorske studije u 2020/2021. godini utvrđena je visina naknade za studiranje na godišnjem nivou. Studentima koji su saradnici u nastavi ili istraživanju, utvrđuje visina naknade za studiranje u visini od jedne trećine od naknade utvrđene Odlukom Upravnog odbora UCG od 21. septembra 2020. godine, objavljene u Biltenu UCG, br. 505/20“, saopštio je predsjednik Bjelica.

Upravni odbor UCG je danas prihvatio i inicijativu Senata Univerziteta Crne Gore i ovlastio rektora UCG prof. dr Danila Nikolića da raspiše konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore, za studisjku  2020/21. godinu, u III upisnom roku.

Na dnevnom redu sjednice UOUCG bilo je i finansijsko poslovanje Univerziteta Crne Gore, te su usvojene izmjene i i dopune Finansijskog plana Univerziteta Crne Gore  za 2020. godinu i Plana javnih nabavki Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu.

 

Foto: Iz arhive

 

Medijske objave:

http://rtcg.me/vijesti/drustvo/296158/odobren-upis-jos-20-kandidata-na-dvogodisnjim-master-studijama.html

https://www.portalanalitika.me/clanak/uoucg-odobren-upis-jos-20-kandidata-na-dvogodisnjim-master-studijama-i-dva-na-doktorskim

https://www.standard.co.me/drustvo/ucg-odobren-upis-jos-20-kandidata-na-master-studijama/

https://www.pobjeda.me/clanak/ucg-odobren-upis-jos-20-kandidata-na-master-studijama?page=1

https://fosmedia.me/index.php/infos/drustvo/odobren-upis-jos-20-kandidata-na-dvogodisnjim-master-studijama-i-dva-na-doktorskim

https://volimpodgoricu.me/2020/10/16/ucg-odobren-upis-za-jos-20-kandidata-na-dvogodisnjim-master-i-2-na-doktorskim-studijama/

https://www.dan.co.me/?nivo=3&datum=2020-10-18&rubrika=Povodi&clanak=763953&najdatum=2020-10-17

https://makanje.me/clanak/3762?fbclid=IwAR2l_ZtTWygd-PN-j9EFMwnlKEKgfoPFbNcKpJA8AhvWogGsG4_MRg23we0

 

Dokumenti

Broj posjeta : 956