Rektorat

Studentski adresar Univerziteta Crne Gore
Studentski adresar Univerziteta Crne Gore

REKTORAT UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Naziv

 

Adresa Telefon (+382) Email
Rektorat Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 209

rektorat@ucg.ac.me

Centar za unapređenje kvaliteta

 

Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 252

office@qas.ac.me

Komunikacijski i PR centar

 

Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 247

pr@ucg.ac.me

Kancelarija za međunarodnu saradnju

 

Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 250

irouom@ucg.ac.me

Karijerni centar

Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 244

karijernicentar@ucg.ac.me

 

FAKULTETI UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Arhitektonski fakultet Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
020 269 262
020 269 317
020 269 287

arhitektura@ucg.ac.me 

Biotehnički fakultet Mihaila Lalića 1
81000 Podgorica
020 268 437
020 268 432

btf@ucg.ac.me

Ekonomski fakultet Jovana Tomaševića 37
81000 Podgorica
020 241 450

studentskasluzbaef@ucg.ac.me

Elektrotehnički fakultet

 

Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
020 245 839
067 257 137

etf@ucg.ac.me

Fakultet dramskih
umjetnosti

 

Ul. Bajova br. 5
81250 Cetinje
041 231 460
041 233 623

fdu@ucg.ac.me

Fakultet likovnih
umjetnosti
Ul. Bajova 150
81250 Cetinje
041 231 506
041 241 184

flu@ucg.ac.me

Fakultet političkih
nauka
Ul. 13. jula br. 2
81000 Podgorica
020 481 169
020 239 074

fpn@ucg.ac.me

 

Fakultet za sport i
fizičko vaspitanje
Vuka Karadžića 83
81400 Nikšić
040 235 204
040 235 200

fakultetzasportnk@ucg.ac.me

 

Fakultet za turizam i
hotelijerstvo
Stari grad br. 320
85330 Kotor
032 322 686
032 325 049

fth@ucg.ac.me

 

Filološki fakultet Danila Bojovića bb
81400 Nikšić
040 224 008
040 243 912

filoloski@ucg.ac.me

 

Filozofski fakultet Danila Bojovića bb
81400 Nikšić
040 243 921
040 243 912
040 247 109

ff@ucg.ac.me

 

Građevinski fakultet Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
020 244 905
020 264 560
020 241 903

gf@ucg.ac.me

 

Mašinski fakultet Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
020 245 003
020 245 116

mf@ucg.ac.me

Medicinski fakultet Kruševac bb
81000 Podgorica
020 245 157
020 673 293

infomedf@ucg.ac.me

 

Metalurško-tehnološki fakultet Cetinjski put b.b.
81000 Podgorica
020 245 406

mtf@ucg.ac.me

 

Muzička akademija Njegoševa bb
82150 Cetinje
041 232 104

ma@ucg.ac.me

 

Pomorski fakultet Kotor

Put I bokeljske brigade 44

85330 Kotor

032 303 184
032 303 188
032 303 184

pfkotor@ucg.ac.me

 

Pravni fakultet Ul. 13. jula br. 2
81000 Podgorica
020 481 144
020 481 140

pravo@ucg.ac.me

 

Prirodno-matematički fakultet Džordža Vašingtona bb
81000 Podgorica
020 245 204
020 244 608

pmf@ucg.ac.me

 

 

INSTITUTI UNIVERZITETA CRNE GORE

 

Institut za biologiju mora P. Fah 69
85330 Kotor
032 334 570

ibmk@ucg.ac.me

 

Istorijski institut Bulevar revolucije 5
P. Fah 96
81000 Podgorica
020 241 336

ii@ucg.ac.me

 

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanje i
inovacije
Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 204

iciii@ucg.ac.me

 

 

BIBLIOTEKA 

 

Centralna univerzitetska biblioteka Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 245
020 414 259

cub@ucg.ac.me

cubpg-pozajmica@ucg.ac.me

 

 

STUDENTSKE ORGANIZACIJE

 

Studentski
parlament UCG
Cetinjska 2
81000 Podgorica
020 414 295

 

spucg@ucg.ac.me 

Broj posjeta : 886

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.