Rektorat, 16.11.2020

Senat UCG: Odobriti upis još četiri kandidata doktorskih studija na Medicinskom fakultetuX

Foto iz arhive

Vodeći računa da kvalitet nastave ne bude ugrožen i razmatrajući okolnosti aktuelne epidemiološke situacije, na elektronskoj sjednici Senata UCG, utvrđen je Prijedlog za dodatni upis četiri kandidata na doktorskim studijama Medicinskog fakulteta, na studijskom programu Medicina.

S prednjim u vezi, Prijedlog Senata za upis dodatnog broja studenata, u skladu je sa licencom Ministarstva prosvjete i dostaviće se Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore na dalji postupak.

Nakon sprovedenog postupka rangiranja, uspjeha ostvarenog tokom studija i broja upražnjenih budžetskih mjesta, Senat je usvojio prijedlog organizacionih jedinica o prelasku šest samofinansirajućih studenata u status studenta koji se finansiraju iz budžeta i to na: Arhitektonskom, Ekonomskom, Elektrotehničkom, Filozofskom, Pomorskom i Medicinskom fakultetu.

Na sjednici su imenovane komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje za oblasti Organska hemija i biohemija i Telekomunikacije i računarstvo na Prirodno-matematičkom fakultetu, oblasti Automatika, Elektroenergetski sistemi i Digitalna obrada signala i Elektornika na Elektrotehničkom fakultetu, oblasti Stočarstvo i Krmno bilje na Biotehničkom fakultetu, oblast Turizam i Turistička geografija na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, oblast Inkluzivno obrazovanje na Filozofskom fakultetu, oblast Fiziologija morskih organizama u Institutu za biologiju mora i oblast Socijalano i radno pravo na Fakultetu političkih nauka.

Senat je usvojio prijedlog o ispunjenosti uslova iz Pravila doktorskih studija za ocjenu doktorske disertacije i dalji rad na disertaciji kandidata Elektrotehničkog fakulteta i imenovao Komisiju za ocjenu navedene doktorske disertacije. Takođe, utvrdio je da su  tema i kandidat, kandidat i tema podobni, kada je u pitanju kandidat Mašinskog fakulteta.

Na sjednici su usvojeni planovi organizacije nastave na doktorskim studijama Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu, za organizacione jedinice Univerziteta, i to za: Biotehnički fakultet, Elektrotehnički fakultet, Filološki fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Metalurško-tehnološki fakultet, Pomorski fakultet i Prirodno-matematički fakultet.

Nakon razmatranja prijedloga vijeća organizacionih jedinica, na Senatu je usvojena odluka o izmjenama u organizaciji nastave na Ekonomskom, Pravnom, Medicinskom, Mašinskom, Elektrotehničkom, Građevinskom i Metalurško-tehnološkom fakultetu.

Usvojena je odluka o izmjenama nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo, a u cilju bolje organizacije nastavnog procesa s obzirom na obaveze predmetnih nastavnika i njihovo angažovanje na matičnim fakultetima.

Uzimajuću u obzir aktuelnu epidemiološku situaciju, usvojene su odluke o angažovanju na drugim visokoobrazovnim institucijama van Univerziteta Crne Gore, isključivo onlajn putem, za nastavnike sa Fakulteta dramskih umjetnosti, Filološkog i Filozofskog fakulteta.

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/senat-ucg-odobriti-upis-jos-cetiri-kandidata-doktorskih-studija-na-medicinskom-fakultetu/

https://www.portalanalitika.me/clanak/senat-ucg-odobriti-upis-jos-cetiri-kandidata-doktorskih-studija-na-medicinskom-fakultetu

https://volimpodgoricu.me/2020/11/16/senat-ucg-odobriti-upis-jos-cetiri-kandidata-doktorskih-studija-na-medicinskom-fakultetu/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/senat-ucg-odobriti-upis-jos-cetiri-kandidata-doktorskih-studija-na-medicinskom

https://www.antenam.net/drustvo/178464-senat-ucg-odobriti-upis-jos-cetiri-kandidata-doktorskih-studija-na-medicinskom-fakultetu

https://www.aktuelno.me/crna-gora/senat-ucg-odobriti-upis-jos-cetiri-kandidata-doktorskih-studija-na-medicinskom-fakultetu/

 

 

Broj posjeta : 487