Rektorat, 30.11.2020

UO UCG: Imenovana tri nova prorektora, potpredsjednik Upravnog odbora i vršilac funkcije dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvoFOTO

Nova tri prorektora Univerziteta Crne Gore za drugi mandat rektora prof. dr Danila Nikolića (2020-2023), na njegov predlog, imenovana su na danas održanoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.  

„Prema glasanju članova Upravnog odbora, prof. dr Irena Orović će biti na poziciji prorektora za nauku i straživanje i u II mandatu, prof. dr Sanja Peković će biti prorektor za internacionalizaciju, dok će prof. dr Veselin Mićanović biti prorektor za nastavu“, saopštio je predsjednik Upravnog odbora prof. dr Duško Bjelica.

Na sjednici je, dodao je predsjednik Bjelica, prvobitno konstatovan prestanak funkcije prorektora u prethodnom sastavu, istekom mandata, u kojem su bili prof. dr Irena Orović,  prof. dr Boris Vukićević, prof. dr Nataša Kostić i prof. dr Đurđica Perović.

„Od kadrovskih pitanja, na dnevnom redu je bio izbor  potpredsjednika Upravnog odbora, za kojeg je imenovan mr Miran Begić, kao i izbor prof. dr Đurđice Perović za  vršioca funkcije dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo“, naveo je predsjednik Bjelica ishod današnje sjednice.  

Kada je riječ o imenovanjima, preporuka za njihov predlog su bili njihovi biobibliografski podaci i dosadašnje funkcije i poslovi koje su obavljali na Univerzitetu Crne Gore i izvan Univerziteta.

Prof. dr Irena Orović, redovni je profesor Elektrotehničkog fakulteta UCG, pored funkcije prorektora, u prethodnom mandatu, predsjednik je Naučnog odbora Senata Univerziteta Crne Gore. Bila je prepoznata kao najuspješnija žena u nauci 2012. godine, od Ministarstva nauke, prethodno dobivši, pored nacionalnih, i internacionalnu nagradu za najbolju doktorsku disertaciju TRIMO 2010 Ljubljana, Slovenija. Do sada je objavila blizu 150 naučnih publikacija od čega oko 60 u vodećim svjetskim časopisima sa SCI/SCIE liste sa impact faktorom. Između ostalog, koautor je  pet udžbenika na našem jeziku i autor dvije na engleskom jeziku, u izdanju svjetskog izdavača Springera, pored poglavlja koje potpisuje u međunarodnoj monografiji i enciklopediji. Recenzent je i urednik u brojnim renomiranim međunarodnim časopisima sa SCI/SCIE liste. Skupština Crne Gore izabrala je u junu 2020. godine za člana nacionalnog Savjeta za visoko obrazovanje.

Prof. dr Sanja Peković, vanredna profesorica na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo UCG, direktor je Centra za unapređenje kvaliteta na UCG, član Senata UCG i  potpredsjednik Upravnog odbora Naučno-tehnološkog parka Crne Gore. U periodu 2006-2010. godine bila je istraživač  u Centre d´Etudes De l´Emploi i  saradnik na Univerzitetu  Paris-Est.  Objavila je oko 25 radova u vodećim časopisima SCI/SCIE/SSCI liste  iz oblasti ekonomije i menadžmenta, kao i značajan broj radova u drugim  časopisima i monografijama renomiranih izdavača. Kao predavač, učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim  konferencijama, simpozijumima i naučnim skupovima. Potpredsjednik/predsjednik je  nekoliko renomiranih konferencija, kao i recenzent za nekoliko prestižnih časopisa, aktivan  član nekoliko akademskih mreža i društava, saradnik i konsultant na brojnim projektima koji se finansiraju od strane domaćih i međunarodnih organizacija. Bila je gostujući istraživač na INRA- SupArgo (Montpelier), u Laboratoriji CNRS UMI 2615 Francusko-Russe Poncelet (Moskva), na Institutu za zaštitu životne sredine, UCLA (Los Angeles), Univerzitet Cote Azzure, Nica, Univerzitet Varna, Bugarska itd. 

Prof. dr Veselin Mićanović, vanredni je profesor na Filozofskom fakultetu. Bio je na poziciji rukovodioca Studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, a od septembra 2020. godine angažovan je kao prodekan za razvoj i finansije na ovom fakultetu. Autor je i koautor poglavlja u monografijama međunarodnog i nacionalnog značaja, a potpisnik je i naučnih radova indeksiranih u prestižnim svjetskim bazama naučnih podataka (Scopus, WOS).  Učestvovao je u radu više međunarodnih naučnih konferencija i u realizaciji projekata. Koautor  je programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2009/2010. godinu. Bio je član istraživačkog tima za Evaluaciju reforme obrazovanja u Crnoj Gori, Pedagoški centar Crne Gore, 2011. godine, i član istraživačkog tima u projektu "Efekti promjena predškolskog vaspitno-obrazovnog konteksta u Crnoj Gori".

Novi potpredsjednik UO UCG, mr Miran Begić redovni je profesor i nekadašnji dekan Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore (2010 -2016), čija je izvođačka aktivnost vezana za koncertne podijume prestižnih muzičkih centara Evrope i svijeta, gdje je nastupao sa čuvenim imenima u svijetu muzike. Osnivač je i umjetnički direktor Ljetnje akademije i festivala “Esspresivo”. U oktobru 2014. godine nagrađen je titulom počasnog profesora Državnog muzičkog Instituta Ipolitov–Ivanov u Moskvi, a od 2011. godine  održava masterclass-e na Konzervatorijumu ˝P. I. Čajkovski˝ u Moskvi za studente violine. 

Vršilac funkcije FTH-a, prof. dr Đurđica Perović, kao doktor nauka i ekspert u oblasti turizma, bila je koordinator i član brojnih međunarodnih, nacionalnih, kao i bilateralnih projekata. Član je organizacionih odbora brojnih međunarodnih konferencija, kao i upravnog odbora UniAdrion mreže univerziteta i istraživačkih centara Jadransko-jonske regije. Učestvovala je u preko 30 međunarodnih naučnih simpozijuma, konferencija i kongresa iz oblasti turizma, kulturnog nasljeđa i zaštite životne sredine. Dosadašnji naučnoistraživački rad rezultirao je objavljivanjem radova u međunarodnim časopisima i na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Bila je predsjednik Sektorske komisije za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo.

 

Medijske objave:

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/uo-ucg-imenovana-tri-nova-prorektora-potpredsjednik-upravnog-odbora-i-vrsilac-funkcije-dekana-fakulteta-za-turizam-i-hotelijerstvo

https://fosmedia.me/infos/drustvo/naimenovana-tri-nova-prorektora-ucg

https://www.antenam.net/drustvo/180230-imenovana-tri-nova-prorektora-ucg

https://www.rtnk.me/me/crna-gora/imenovana-tri-nova-prorektora-ucg/

https://www.pobjeda.me/clanak/imenovana-tri-prorektora-ucg

https://kodex.me/clanak/223828/imenovana-tri-nova-prorektora-ucg

https://www.mladiniksica.me/uo-ucg-imenovana-tri-nova-prorektora-potpredsjednik-upravnog-odbora-i-vrsilac-funkcije-dekana-fakulteta-za-turizam-i-hotelijerstvo/

https://mladiberana.me/uo-ucg-imenovana-tri-nova-prorektora-potpredsjednik-upravnog-odbora-i-vrsilac-funkcije-dekana-fakulteta-za-turizam-i-hotelijerstvo/

https://feral.bar/post/3913

https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Povodi&clanak=769997&datum=2020-12-01

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1664