Rektorat, 30.11.2020

Praksa kombinovane nastave evropskih univerziteta u doba pandemije i na Univerzitetu Crne GoreX

Zbog netačnih i proizvoljnih izjava koje se plasiraju sa pojedinih adresa, a tiču se organizovanja nastave na UCG, a zbog svih naših nastavnika i studenata kao i administrativnong osoblja koji ulažu enormne napore, da se u ovom teškom periodu sve aktivnosti na Univerzitetu odvijaju uz potpuno očuvanje kvaliteta u obrazovanju, uz uzajamno razumijevanje i pomoć, obavještavamo crnogorsku javnost da je Univerzitet Crne Gore uspješno razvio i primjenjuje kombinovane tradicionalne i onlajn metode nastave, vodeći se praksom evropskih univerziteta, a pridržavajući se naredbi i preporuka NKT-a i Instituta za javno zdravlje.

Potrebno je napomenuti da nije moguće niti je potrebno unificirati nastavu na svim jedinicama i predmetima, jer bi to u značajnoj mjeri unazadilo složeni nastavni proces od koga se očekuje da istovremeno bude dinamičan, kreativan i da pruža najbolje iskustvo učenja. Zapravo, mogućnosti koje pruža savremena tehnologija, posebno platforme, nisu jednake upotrebne vrijednosti za sve nastavne jedinice i predmete. Stoga, kombinovane metode nastave koje se realizuju na Univerzitetu Crne Gore omogućavaju da fokus nije na krajnjem rezultatu već na unapređenju kompetencija studenata.

Ipak, uzimajući u obzir ozbiljnost situacije, kao i eventualne negativne posljedice po zdravlje studenata i nastavnika, moraju se vršiti prilagođavanja, pa time i odlaganja pojedinih aktivnosti.  Predmeti čiji koncept i sadržaj mogu da funkcionišu onlajn nisu odlagani već njihovo odvijanje teče redovno. 

O svim elementima nastavnog procesa studenti se redovno obavještavaju putem servisa Univerziteta Crne Gore koji su konstantno dostupni studentima. Takođe, UCG tijesno sarađuje sa predstavnicima Studentskog parlamenta UCG u prevazilaženju mogućih poteškoća u realizaciji navedenog.

 

Više o tome kako je COVID-19 ubrzao digitalizaciju procesa nastave na Univerzitetu Crne Gore dostupno je na linku u nastavku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1029/objava/95869-covid-19-ubrzao-digitalizaciju-procesa-nastave-na-univerzitetu-crne-gore

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/univerzitet-crne-gore-uspjesno-primjenjuje-kombinovane-tradicionalne-i-onlajn-metode-nastave/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/ucg-uspjesno-primjenjuje-kombinovane-tradicionalne-i-onlajn-metode-nastave/

https://www.portalanalitika.me/clanak/nastavni-proces-ucg-u-doba-pandemije

https://mnemagazin.me/2020/11/30/ucg-nastavni-proces-u-doba-pandemije-kombinovan-vodeci-se-praksom-evropskih-univerziteta/

https://www.mladiniksica.me/praksa-kombinovane-nastave-evropskih-univerziteta-u-doba-pandemije-i-na-univerzitetu-crne-gore/

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 689