Biotehnički fakultet, 23.04.2020

Nastavak rada preko Moodle platformePoštovane kolege, dalji rad na predmetu Opšte vinogradarstvo, Biljna proizvodnja, obavljaćemo korištenjem Moodle platforme.

 

Broj posjeta : 116