Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Po završetku magistarskih studija student će biti osposobljen da: - Projektuje podizanje voćnjaka i vinograda; - Prati dostignuća u nauci i predlaže održiva rešenja; - Formuliše nova rešenja na osnovu naučno-istraživačkih saznanja;