Rektorat, 05.06.2017

Studija praćenja diplomiranih studenata - Tracer StudyX

U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, postupak anketiranja diplomiranih studenata se nalazi u završnoj fazi. Planirano je da u junu mjesecu tekuće godine, bude sprovedena statistička obrada podataka i analiza dobijenih rezultata. U tom smislu je veoma značajano da uzorak za analizu bude reprezentativan, odnosno da broj zaključenih anketa bude u što većem procentu u odnosu na broj diplomiranih studenata u 2009. i 2013. godini.

U ovom postupku, univerzitetske jedinice su postigle ogroman napredak u dijelu obezbjeđenja neophodne izlaznosti, a kako je trenutak završetka aktivnosti prikupljanja podataka veoma blizu, pozivaju se svi zainteresovani studenti koji su diplomirali u navedenim godinama, a koji nijesu popunili anketu, da to i urade kako bi se obezbijedila dodatno veća izlaznost, a samim tim, i signifikantniji rezultati kao značajan parametar za dalje unapređenje kvaliteta.

Uz zahvalnost svim aktivnim subjektima koji su uložili ogroman trud i vrijeme u ovom postupku, i sa sigurnošću da će dobijeni rezultati biti smjernice za dalje unapređenje kvaliteta,

Srdačni pozdravi

Centar za studije i kontrolu kvaliteta UCG