Rektorat, 15.10.2019

UCG pokrenuo kampanju jačanja akademskog integriteta: U modi je znanje, zasluži zvanjeFOTO ALBUM KAMPANJE

Univerzitet Crne Gore pokrenuo je kampanju sa ciljem osnaživanja akademskog integriteta „U modi je znanje zasluži zvanje“.

Kampanju realizuje Centar za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Karijernim centrom i Studentskim parlamentImageom Univerziteta Crne Gore, uz podršku Savjeta Evrope.

„Kroz ovu kampanju Univerzitet Crne Gore nastoji da podigne svijest o akademskom integritetu, promoviše dobre akademske prakse i ukaže na odgovornost svih članova akademske zajednice: kako akademskog osoblja, tako i studenata i zaposlenih“, kazala je direktorica Centra za unapređenje kvaliteta UCG, prof. dr Sanja Peković.

Pod sloganom „Kreiraj. Ne plagiraj“, kampanja će kroz  promotivni materijal, organizovanje radionica i seminara ukazati na važna pitanja u oblasti akademskog integriteta pojedinca i akademske zajednice, kao i ulogu svih članova te zajednice u izgradnji, očuvanju i unapređenju etičkih principa u visokom obrazovanju.Image

U cilju prevencije neadekvatnog akademskog ponašanja studenti osnovnih studija se u okviru nastavnih predmeta edukuju o kodeksu akademskog poštenja, a studenti postdiplomskih studija pravila akademskog pisanja savlađuju na predmetu Metodologija naučnih istraživanja.

Takođe, u okviru nedavno završenog projekta „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“, Univerzitet Crne Gore će realizovati onlajn kurseve za studente o načelima etičkog ponašanja u visokom obrazovanju, a sve u cilju podizanja svijesti o značaju  akademskog integriteta na svim nivoima visokog obrazovanja. Savjet Evrope nastavlja da podržava jačanje etičke dimnenzije visokog obrazovanja projektom „Kvalitetno obrazovanje za sve“.

Pored pomenutih aktivnosti kojima Univerzitet nastoji da kontinuirano razvija svijest i unapređuje etičnost, odgovornost i integritet crnogorske akademske zajednice, u narednom periodu realizovaće se i niz istraživačkih aktivnosti u čijImageem je fokusu akademski integritet, i to kroz projekat "Jačanje akademskog integriteta – interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju". U pitanju je nacionalni naučnoistraživački projekat koji je podržan od strane Ministarstva nauke i u okviru kog će se implementirati brojne praktične aktivnosti namijenjene poboljšanju akademskog integriteta.

„Univerzitet Crne Gore posvetio je veliku pažnju pitanjima akademskog integriteta u prethodnom periodu. Uspjeli smo da i krenemo u realizaciju različitih projekata koji se bave ovom važnom i aktuelnom temom. Uslijediće niz novih aktivnosti (radionica, seminara, okruglih stolova itd.), što će doprinijeti podizanju svijesti o akademskom integritetu i sticanju neophodnih znanja o etičkim pitanjima u nastavi i istraživanju. Time UCG potvrđuje punu posvećenost temeljnim etičkim pitanjima u nauci i nastavi“,  saopštava Peković.

Projekat Jačanje akademskog integriteta prikupiće važne empirijske pokazatelje, pa će se na osnovu tih podataka razviti nastavni materijali koji će poslužiti za učenje o akademskom  integritetu u sklopu redovne nastave, radionica, seminara i drugih aktivnosti. 

 

                                       

 

https://www.cdm.me/drustvo/kampanja-univerziteta-u-modi-je-znanje-zasluzi-zvanje/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/255773/kampanja-u-modi-je-znanje-zasluzi-zvanje.html

 

Broj posjeta : 925