Rektorat, 23.10.2019

Poziv Savjeta Evrope  za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih uslugaX

Savjet Evrope objavio je dva poziva za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga  u okviru projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“, aktivnost koju zajednički finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a u okviru Programa EU i Savjeta Evrope pod nazivom „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey – 2. faza“.

U ovom kontekstu, traže se nacionalni i internacionalni pružaoci konsultanstkih usluga za podršku razvoja kvaliteta obrazovanja,  na univerzitetskom i preduniverzitetskom nivou, a u skladu sa standardima i praksama Savjeta Evrope.

Rok za dostavu prijava je 11. novembar 2019. godine

Sve prijave moraju biti poslate na adresu education.podgorica@coe.int sa referencom “International consultancy services - Quality ED – Montenegro" ili referencom “National consultancy services - Quality ED – Montenegro".

 

Više informacija dostupno je na linkovima za

- Nacionalnu konsultantsku uslugu:  https://go.coe.int/EktUNhttps://go.coe.int/EktUN 

- Internacionalnu konsultantsku uslugu: https://go.coe.int/4Y5W5

 

Broj posjeta : 398