Rektorat, 03.02.2020

Onlajn kurs Univerziteta Crne Gore o akademskom integritetu predstavljen na seminaru o  kvalitetnom obrazovanju za svePredstavnici Univerziteta Crne Gore učestvovali su na dvodnevnom seminaru  organizovanom u Budvi, u okviru projekta “Kvalitetno obrazovanje za sve“, koji se finansira iz sredstava Evropske komisija i Savjeta Evrope.

Seminar je okupio predstavnike relevantnih nacionalnih institucija, poput Ministarstva prosvjete, Agencije za obezbjeđenje i kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja, Etičkog komiteta i ustanova visokog obrazovanja.

Sa međunarodnim ekspertima iz oblasti obrazovanja, na seminaru „Prevarno ponašanje u obrazovanju – nacionalni i globalni trendovi“, razmijenjena su mišljenja i iskustva o trendovima obrazovanja.

Profesorica Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore i članica Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta DubravImageka Drakić održala je prezentaciju o onlajn kursevima Univerziteta Crne Gore o načelima etičkog ponašanja u visokom obrazovanju, a koji su kreirani u cilju podizanja svijesti o značaju  akademskog integriteta na svim nivoima visokog obrazovanja.  

Onlajn kursevi   su  realizovani u okviru  završenog projekta „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“, koji je bio dio programa "Horizontal Facility" za Zapadni Balkan i Tursku koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a sprovodi Savjet Evrope.

Direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Ministrastva prosvjete Mubera Kurpejović ukazala je da će izmjene i dopune Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija doprinijeti smanjenju prevarnog ponašanja u obrazovanju, koje predstavlja jedan od izazova današnjice.

Ona je rekla da je cilj pooštravanja kriterijuma za priznavanje inostranih diploma zaštita crnogorskog obrazovnog sistema i tržišta rada od onih diploma koje su prepoznate kao manje kvalitetne i koje dolaze sa ustanova koje ne karekteriše tradicija i dobar položaj na međunarodnim rang listama.

Šef Sekcije za saradnju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Herman Špic je naglasio da bi visokoškolski sistemi trebalo da izgrađuju reputaciju svojih studenata i istraživačkog rada na etičkim načelima.

Predstavnica Direkcije za demokratsko građanstvo i učešće Savjeta Evrope, Vesna Atanasova se osvrnula na projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ koji se nadovezao na odlične rezultate postignute u ranijoj fazi Horizontalnog programa

Ona je naglasila da ETINED platforma Savjeta Evrope igra važnu ulogu u projektu inspirišući, između ostalog, i održavanje ovog seminara.

Broj posjeta : 385