Rektorat

Centar za unapređenje kvaliteta organizuje Dane kvaliteta
Centar za unapređenje kvaliteta organizuje Dane kvaliteta

Univerzitet Crne Gore i ove godine aktivno nastavlja s aktivnostima na polju akademskog integriteta, za koji je u proteklom periodu dobio priznanje od Međunarodnog instituta za istraživanje i rad na sprečavanju nečasnog akademskog ponašanja i plagijata pri Univerzitetu u Ženevi (IRFPA)“.

O nastavku intenzivnih aktivnosti na ovom polju razgovarali smo sa direktoricom Centra za unapređenje kvaliteta UCG prof. dr Sanjom Peković.

UCG: Onlajn kursevi o akademskom intergitetu su već dostupni na stranici Akademski integritet. Šta su sljedeći koraci?

PEKOVIĆ: Ove godine započeće obuka studenata o akademskom integritetu putem onlajn kurseva. Svi studenti Univerziteta Crne Gore imaće mogućnost da uz tu obuku i dobiju odgovarajući sertifikat.

Kroz projekat „Jačanje akademskog integriteta”, koji podržava Ministarstvo nauke Crne Gore, započeli smo niz istraživanja o pitanjima iz domena akademskog integriteta u nastavi i nauci. Rezultati tih istraživanja biće predstavljeni prvenstveno na međunarodnim naučnim konferencijama, ali će biti prezentovani i na Univerzitetu Crne Gore putem okruglih stolova i predavanja. Neki od rezultata poslužiće za pripremu radionica za studente. Osim toga, tokom ove godine biće pripremljen i praktikum za studente iz oblasti akademskog integriteta.

UCG: Planirate i organizovanje Dana kvaliteta?

PEKOVIĆ: Dani kvaliteta usmjereni su na podizanje svijesti o važnosti klime i kulture kvaliteta, posvećenosti radu u nastavi u nauci, kao i razumijevanju procedura i postupaka kojima se vrši interno obezbjeđenje kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore. Ova aktivnost biće realizovana u gradovima u kojima Univerzitet Crne Gore ima fakultete, kako bi svi naši studenti imali prilike da se bolje upoznaju sa kulturom kvaliteta.

UCG: Akademski integritet je takođe jedna od tema Dana kvaliteta?

PEKOVIĆ: Tokom aktivnosti biće riječi o kvalitetu učenja i nastave, o akademskom integritetu, te o sistemu i instrumentima za obezbjeđenje kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore. Poseban akcenat biće stavljen na studentsku anketu, koju tretiramo kao važan instrument putem koga studenti mogu da iznesu vlastite percepcije o kvalitetu nastave. Pored toga, akademski integritet biće istaknut i u ovoj promociji s obzirom na to da etička pitanja u velikoj mjeri određuju kvalitet nastave i njenih ishoda. Studenti će imati prilike da kroz interaktivne radionice postavljaju pitanja o kulturi kvaliteta. Na pitanja će odgovarati profesori koji će učestvovati u ovoj aktivnosti

UCG: Sa kojim ciljem se realizuju aktivnosti poput prošlogodišnje  kampanje „U modi je znanje zasluži zvanje“ i DaImageni kvaliteta?

PEKOVIĆ: Promocija akademskog integriteta, kao sistema etičkih vrijednosti u nastavi i nauci, započeta je kampanjom „U modi je znanje, zasluži zvanje”, ali i drugim aktivnostima koje je Univerzitet Crne Gore realizovao. Cilj svih aktivnosti u toj oblasti je povratak temeljnim akademskim postulatima, jačanje svijesti o važnosti akademskog poštenja, poštovanja, iskrenosti i istinitosti. Otvorili smo važnu temu i nastavićemo da se njome bavimo.

Obje ove aktivnosti – promocija akademskog integriteta i razvoj kulture kvaliteta – svjedoče o istinskoj i iskrenoj posvećenosti Univerziteta Crne Gore temeljnim vrijednostima univerzitetske nastave. Nadamo se da će ove i slične aktivnosti podstaći naše studente da posvećeno i vrijedno rade, da poštuju svoj i tuđi rad, te da stiču kvalitetne diplome. Takve diplome, stečene u akademskoj atmosferi koju obilježava kvalitet, mogu donijeti samo dobro i svojim nosiocima i društvu u cjelini.

 

Medijske objave:

https://volimpodgoricu.me/2020/02/07/centar-za-unapredjenje-kvaliteta-organizuje-dane-kvaliteta/?fbclid=IwAR1pKk8XbkYxOAKrGBISh9tL4dzeH3X18n2Mp_aji8uWXPFe04Q3jS9T4nA

https://portalanalitika.me/clanak/358205/centar-za-unapredenje-kvaliteta-organizuje-dane-kvaliteta

 

Broj posjeta : 82

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.