Rektorat, 25.05.2020

Razmatrane teme master radovaX

Odbor za monitoring master studija Univerziteta Crne Gore, koji predstavlja sastavni dio Centra za unapređenje kvaliteta studija UCG, održao je danas elektronsku sjednicu na kojoj su razmatrane prijavljene teme za master radove.

Fakultetske jedinice Univerziteta Crne Gore će biti blagovremeno obaviještene o mišljenju Odbora.

Pridržavajući se i dalje mjera protiv širenja virusa COVID 19, Centar za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore nastavlja da kontinurano radi i redovno obavlja aktivnosti iz svojih nadležnosti elektronskim putem.

Broj posjeta : 763