Rektorat, 24.06.2020

Održan vebinar na temu dobrih praksi citiranja i referenciranja literature u akademskim radovimaX

Vebinar na temu "Dobre prakse citiranja i referenciranja literatuture u akademskim radovima", održan je danas na Univerzitetu Crne Gore, uz učešće više od 30 studenata Univerziteta.

Na temu vebinara, organizovanog uz podršku Savjeta Evrope, izlagao je prof. dr Miha Kovač, profesor izdavačkih studija i načelnik Odsjeka za bibliotekarstvo i informacione nauke na Univerzitetu u Ljubljani.

On je obrazložio pojam plagijata, a posebno se osvrnuo na razliku između plagiajta u književnosti i nauci i ukazao na razloge zbog kojih autorsko pravo zabranjuje plagijat.

Pravila citiranja proizlaze iz strukture naučnog rada, ukazao je on i istakao da korektno navođenje izvora podataka i radova drugih predstavlja osnovu za dobijanje korektnih rezultata u svim oblicima istraživanja, ne samo u nauci već i u marketingu, obrazovanju i na mnogim drugim područjima. Na konkretnim primjerima, ukazao je na dobre i loše prakse u citiranju.

Glavni istraživački interesi profesora Kovača su izdavačke statistike, istraživanje obrazovnog  akademskog izdavaštva. Prije akademske karijere bio je glavni urednik dvije najveće slovenačke izdavačke kuće i odgovorni urednik slovenačkog izdanja National Geographic Magazine.

Broj posjeta : 321