Rektorat, 13.06.2017

Izmjena studijskog programa do 30 ECTSU skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (član 43), licencirana  ustanova u periodu važenja akreditacije, odnosno reakreditacije, može da vrši izmjene studijskog programa na osnovnim studijama najviše do 30 ECTS kredita, bez sprovođenja postupka akreditacije i licenciranja.

Obrazac za izradu prijedloga shodno ovom članu Zakona možete preuzeti na sljedećem linku:

 


 

Dokumenti