Rektorat, 14.06.2017

Uputstvo i obrazac za izradu Inicijative za razvijanje kvalifikacijaU skladu sa procedurom razvoja kvalifikacija u visokom obrarzovanju, kao polazna aktivnost se sprovodi dostavljanje Inicijative za razvoj kvalifikacija, od strane ovlašćenog lica, preko odgovarajuće sektorske komisije, Savjetu za kvalifikacije. 

Obrazac i uputstvo za izradu Inicijative za razvoj kvalifikacije u visokom obrazovanju, mozete preuzeti na sljedećem linku: 

Dokumenti