Rektorat, 19.06.2017

8. Evropski standardi i smjernice za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju