Odbrana polaznih istraživanja / Ana Radović
Odbrana polaznih istraživanja / Ana Radović

UNIVERZITET CRNE GORE

Studijski program Održivi razvoj

Odbrana polaznih istraživanja

 

Doktorantkinja Ana Radović braniće polazna istraživanja radnog naziva „Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija i potencijalna fungicidna aktivnost novosintetizovanih kompleksnih jedinjenja na bazi derivata pirazola“.

Komisija za ocjenu prijave doktorske disertacije je u sljedećem sastavu:

  1. Dr Nedeljko Latinović, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik komisije;
  2. Dr Milica Kosović-Perutović, docent Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član komisije i
  3. Dr Željko Jaćimović, redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član komisije (mentor)

Odbrana polaznih istraživanja biće organizovana u petak, 23. decembra 2022. godine, u računskoj Sali CIS-a u zgradi Rektorata, sa početkom u 10h. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.