Odbrana polaznih istraživanja / Sanja Pavićević
Odbrana polaznih istraživanja / Sanja Pavićević

UNIVERZITET CRNE GORE

Studijski program Održivi razvoj

Odbrana polaznih istraživanja

Doktorantkinja Sanja Pavićević braniće polazna istraživanja radnog naziva „Konfiguracija fotonaponskih sistema na osnovu različitih potencijala/Configuration of the photovoltaic system based on different potentials“.

Komisija za ocjenu prijave doktorske disertacije je u sljedećem sastavu:

  • Prof dr Radovan Stojanović,  redovni profesor, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore, (naučna oblast - energetika) - predsjednik;
  • Dr Milan Šekularac, docent, Mašinski fakultet, Univerzitet Crne Gore, (naučna oblast - energetska efikasnost) - član;
  • Prof dr Sebastijan Seme, redovni profesor, Fakultet energetskih tehnologija, Univerzitet u Mariboru, Slovenija, (naučna oblast - energetske tehnologije) - mentor.

Odbrana polaznih istraživanja biće organizovana u petak, 23. decembra 2022. godine, u sali Upravnog odbora, zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore, sa početkom u 10.30h.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.