Doktorska istraživanja su srce univerzitetskih istraživanja
Doktorska istraživanja su srce univerzitetskih istraživanja

Podgorica, 25. jun 2024. godine - Znanje i dobro obrazovanje, a posebno doktorsko obrazovanje, temelji su na kojima se grade društva koja drže do sopstvenog napretka, u kojima se razvoj temelji na principima humanosti, sveobuhvatnosti i održivosti, saopšteno je na tribini „Doktorske studije – zaloga za budućnost zajednice“, koju je organizovao Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore u sklopu obilježavanja jubileja 50 godina Univerziteta Crne Gore.

Rukovodilac Centra za doktorske studije prof. dr Boris Vukićević uvjeren je da je Univerzitet Crne Gore u prethodnih pet decenija obrazovao kadar koji je kompetentan, konkurentan i spreman da se založi za razvoj zajednice, bez obzira na okolnosti i izazove koji se pred njega postavljaju.

„Rezultati koje naši nastavnici i studenti postižu u zemlji i inostranstvu u nauci, istraživanjima i inovacijama, ali i u oblasti umjetnosti, uvjeravaju nas da djelatno živimo slogan pod kojim obilježavamo naših prvih 50 godina – Luča budućnosti“, kazao je on.  

Vukićević navodi da doktorske studije, kroz unapređenje procedura i razvijanje strateških partnerstava sa relevantnim univerzitetima, kroz insistiranje na izuzetnosti i inovativnosti, ostaju prioritet Univerziteta Crne Gore.

„Vjerujemo da obrazovanjem kompetetnog kadra dajemo najbolji doprinos zajednici koja nam već 50 godina ukazuje povjernje da na Univerzitetu Crne Gore obrazujemo najperspektivnije i najtalentovanije studenate i studentkinje“, poručio je on.

Rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu prof. dr Mirjana Nikolić kazala je da su transformacija i usaglašavanja visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskim procesom otvorili mogućnost uvođenja studija trećeg stepena – doktorskih studija.

Ona je objasnila da su za razliku od doktorskih studija u polju nauke, u odnosu na koje je postojalo iskustvo, doktorske studije u polju umjetnosti predstavljale novinu čija je implementacija bila izložena brojnim izazovima.

„Na temeljima iskustva Univerziteta umetnosti u Beogradu, koji je još 2008. godine upisao prve generacije studenata doktorskih umjetničkih studija, istakla bih da je za ovaj proces bilo veoma važno objekivno sagledati sve elemente, pripremiti studije izvodljivosti i održivosti kako bi buduće doktorske studije i nauke i umjetnosti, doprinijele strateškom i operativnom unapređenju visokog obrazovanja jedne zemlje“, navela je rektorka Nikolić.

Redovna profesorica Sveučilišta u Zagrebu Melita Kovačević ocijenila je da je doktorsko obrazovanje u središtu reforme univerziteta i podsjetila da će sljedeće godine biti 20 godina od kako su definisana Salzburška načela - jedan od temeljnih i ishodišnih dokumenata promjena u doktorskom obrazovanju na evropskim univerzitetima.

„Doktorsko obrazovanje važno je za sve pojedince, mlade talente, koji žele da ostvare karijeru u akademskoj zajednici, istraživanju ili nekim specifičnim područjima koja zahtijevaju viši nivo znanja i vještina. Doktorski stepen daje ekspertizu u nekom području, ali i doprinosi stvaranju novog znanja, podstiče i razvija kritičko mišljenje i analitički pristup“, kazala je ona.

Kovačević smatra da je univerzitetima u interesu da imaju dobro doktorsko obrazovanje. „Društvu koje želi da bude razvijeno trebaju doktori nauka. Njihova inovativnost i kreativnost doprinijeće stvaranju društva zasnovanog na znanju“.

Vanredna profesorica Univerziteta Crne Gore Biljana Šćepanović podsjetila je da su doktorske studije završni ciklus formalnog obrazovanja, ali i mnogo više od toga - doktorska diploma ne predstavlja (samo) uspješnu završnicu jednog procesa, već ulaznicu u svijet samostalnog bavljenja naučnoistraživačkim radom.

„Za razliku od obrazovnih ciklusa koji im prethode, doktorske studije su znatno više nauka, nego obrazovanje i struka. Na ovim studijama neposredno, kroz istraživački rad od prvog dana upoznajemo brojne njegove segmente i učimo kako ga obavljati. Razvijamo se i osamostaljujemo u naučnom smislu, a ona neka inicijalna zainteresovanost za nauku, koja nas je dovela na doktorat, dobija obrise pune zanesenosti i pretvara se u želju da nauka bude naš životni put“, objasnila je ona.

Šćepanović je ocijenila da su doktorska istraživanja, koja u velikoj mjeri oblikuju mlade naučnike, srce, izvor, jezgro univerzitetskih istraživanja, a doktorandi njihova pokretačka snaga. „Stoga ih, kroz valjan sistem doktorskih studija, moramo pažljivo njegovati kako bismo razvijali naučnoistraživački rad na Univerzitetu“.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.