Rektorat

Objedinjena dokumenta za sve procedure studenata doktorskih studija na UCG za studente i mentore
Objedinjena dokumenta za sve procedure studenata doktorskih studija na UCG za studente i mentore

Objedinjena dokumenta za sve procedure studenata doktorskih studija na UCG za studente i mentore dostupna su na sljedećem linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1016/objava/4-dokumenti

Na njemu je dostupna sljedeća dokumentacija: 

Broj posjeta : 2978