Rektorat

99. sjednica Odbora za doktorske studije
DNEVNI RED

99. sjednica Odbora za doktorske studije

27. 05. 2022.

 

 

 1. Zapisnici sa prethodnih sjednica
  • Zapisnik sa 98. sjednice Odbora

 

 1. Imenovanja mentora
  • M – Aldijana Zeković – MF
  • M – Branko Čampar – MF
  • M – Sanja Gluščević – MF
  • M – Nikola Mrkić – ETF
  • M – Anđela Mijanović – PMF
  • M – Milena Ostojić - GF

 

 1. Godišnji izvještaji mentora
  • IM – Borilav Đurišić – MF
  • IM – Bojana Vujović – MF
  • IM – Đulija Dadžibeti – MF

   4. Imenovanje komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije

 • PD – Ilaz Miftari – MF   
 • PD – Šemso Kalač - GF

 

 1. Izvještaji komisija za ocjenu prijava doktorskih disertacija
  • D1 – Aldin Kajević – ETF
  • D1 – Nikola Bulatović – ETF
  • D1 – Ivan Martinović – ETF
  • D1 – Jelena Pipović – MF
  • D1 – Jovan Muhadinović – FF
  • D1 – Nikola Đorđević – PMF
  • D1 – Andrijana Baltić - FLF

 

 1. Ispunjenost uslova i imenovanja komisija za ocjenu doktorskih disertacija
  • D2 – Tijana Mićović – MF
  • D2 – Milica Jovanović – PMF   
  • D2 – Jovana Davidović – FPN
  • D2 – Aleksandra Jovanović – PF

            

 1. Izvještaji komisija za ocjenu doktorskih disertacija
  • D3 – Jelena Mijušković – PMF
  • D3 – Ana Velimirović – BTF

 

 1. Izvještaji softvera za provjeru plagijarizma
  • Pavle Malović – FSFV
  • Tijana Mićović – MF
  • Marija Bubanja – FSFV
  • Ilir Gllareva - FSFV

 

 1. Razno
  • Izmjena mentora – Tamara Tapušković – MF
  • Pomoć pri pronalaženju mentora – Stana Nedović – PFK
  • Zapisnik sa usmene, javne, odbrane doktorske disertacije kandidatkinje Milice Muhadinović sa Ekonomskog fakulteta, održane 27. 4. 2022. godine
  • Izvještaj o uspjehu studenata na doktorskim studijama - FSFV

Dokumenti

Broj posjeta : 406

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.