Rektorat, 12.02.2018

XXXIII sjednica Odbora za doktorske studije, 20. mart 2018Dnevni red

Zapisnik sa XXXIII sjednice Odbora za doktorske studije download

 1. Imenovanje mentora za kandidata mr Ivana Radevića download 
 2. Imenovanje mentora za kandidata dr med Ivanu Durutović download
 3. Imenovanje mentora za kandidata dr med Selima Agića download
 4. Imenovanje mentora za kandidata mr Stefana Vujovića download
 5. Imenovanje mentora za kandidata mr Tamaru Labudović download
 6. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata mr Milene Krtolice download
 7. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata mr Ljubomira Ivanovića  download
 8. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata mr Sanje Čalović-Nenezić download
 9. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata mr Miloša Rajkovića download
 10. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata dr med Marine Jakšić-Kavarić download
 11. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata mr Branka Anđića download
 12. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata mr Zorana Đukića download
 13. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije mr Ljliljane Pjerotić  download
 14. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu mr Olivere Živković download
 15. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu mr Sonje Ivanović download
 16. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu mr Halit Maloku download
 17. Priznavanje ECTS kredita mr Iliazu Miftariju download
 18. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata mr Željke Beljkaš NOVO!
 19. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu mr Nine Serdar NOVO!

Dokumenti