129. sjednica Odbora za doktorske studije
DNEVNI RED

129. sjednica Odbora za doktorske studije

06. 06. 2024. godine 

 

 1. Zapisnici sa prethodnih sjednica
 • Zapisnik sa 128. sjednice Odbora
 1. Imenovanje mentora
 • M – Aldijana Zeković_MED
 • M – Andrijana Konatar_MED
 • M – Boban Banjac_MED
 • M – Marija Janjušević_EF
 • M – Branko Stešević_FPN 
 1. Imenovanje komisije za ocjenu prijava doktorskih disertacija
 • PD – Aleksandar Stanišljević_MED
 • PD – Arsenije Radunović_MED
 • PD – Danijela Jovanović Božinović_MED
 • PD – Zorka Kašćelan_MED
 • PD – Vera Gojčaj_EF
 • PD – Željko Kalezić_CIMS
 • PD – Stefan Šćepanović_PMF (korigovano) 
 1. Ispunjenost uslova i imenovanja komisija za ocjenu doktorskih disertacija
 • D2 – Darko Blagojević_FF
 • D2 – Milena Lopičić_MED
 • D2 – Nada Marstijepović Đurđić_PFK
 1. Izvještaji softvera za provjeru plagijarizma
 • PGL – Marko Joksimović_FSFV
 • PGL – Milena Lopičić_MED
 • PGL – Darko Blagojević_FF 
 1. Ostalo
 • Plan organizacije nastave na doktorskim studijama za akademsku 2024/2025.
 • Prijedlog broja studenata i visine školarine na doktorskim studijama za akademsku 2024/2025.
 • Prijedlog Pomorskog fakulteta Kotor o izmjeni strukture nastavnog plana i sadržine ECTS kataloga, i uvođenju novog izbornog predmeta na studijskom programu Pomorske nauke

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.