Rektorat, 02.07.2018

XXXVII sjednica Odbora za doktorske studije 17. jul 2018 sa početkom u 9h zgrada RektorataDnevni red

Zapisnik sa XXXVI sjednice Odbora za doktorske studije download

 1. Imenovanje mentora za kandidata Mirka Boškovića download 
 2. Izvještaj mentora o radu studenta Isidore Stanković download
 3. Izvještaj mentora o radu studenta Slađane Kavarić download
 4. Drugi izvještaj mentora o radu studenta Ivana Vasiljevića download
 5. Drugi izvještaj mentora o radu studenta Jovana Gardaševića download
 6. Drugi izvještaj mentora o radu studenta Rajka Milašinovića download
 7. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Stojana Božovića download 
 8. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Milice Muhadinović download
 9. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Ivana Radevića download
 10. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske teze kandidata Dženane Nuhodžić download
 11. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu Bogić Gligorović download
 12. Predlog broja studenata i visina školarine za studijsku 2018/19
 13. Dopis prof. dr Nataše Raičević download

 

Dokumenti