Rektorat, 06.12.2018

XLIII sjednica Odbora za doktorske studije biće održana u ponedjeljak 17. decembra u 14h, zgrada RektorataDnevni red

 1. Zapisnik sa prethodne sjednice Odbora za doktorske studije
 2. Imenovanje mentora i komentora za kandidata Darka Blagojevića download
 3. Izvještaj mentora o radu studenta Miloša Žarkovića download
 4. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske teze kandidata Aleksandre Jovanović download
 5. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske teze kandidata Milice Muhadinović download
 6. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske teze kandidata Stojana Božovića download
 7. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske teze kandidata Marine Vukotić download
 8. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije Nikole Baše download
 9. Ocjena ispunjenosti uslova i predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije Avni Alidemaja download
 10. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu Bogića Gligorovića download
 11. Izmjena nastavnog plana na doktorskom studijskom programu Jezik i književnost download
 12. Upis kandidata na doktorski studijski program Mašinstvo download
 13. Dopis studenta Denisa Vukotića

Dokumenti