Rektorat, 31.12.2018

XLIV sjednica Odbora za doktorske studije biće održana u petak 1. februara u 11h, zgrada RektorataDnevni red

Zapisnik sa 43. sjednice Odbora download

 1. Imenovanje mentora za kandidata Aleksandru Koprivicu download
 2. Imenovanje mentora za kandidata Predraga Bojovića download
 3. Imenovanje mentora za kandidata Vidosavu Vilotijević download
 4. Imenovanje mentora za kandidata Ramiza Kurbegovića download
 5. Imenovanje mentora za kandidata Miroslava Vukičevića download
 6. Izvještaj mentora o radu studenta Jetona Havolija download
 7. Izvještaj mentora o radu studenta Marka Savića download
 8. Izvještaj mentora o radu studenta Almedine Vukić download
 9. Izvještaj mentora o radu studenta Sandra Markića download
 10. Izvještaj mentora o radu studenta Savice Tomović download
 11. Izvještaj mentora o radu studenta Luke Lazovića download
 12. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Ilira Glareva download
 13. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Gentianu Beqa Ahmetija download
 14. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Zorice Popović download
 15. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze i kandidata Stefana Vujovića download
 16. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske teze kandidata Edina Liđana download
 17. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske teze kandidata Aleksandre Jovanović download
 18. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme doktorske teze kandidata Isidore Stanković download
 19. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu kandidata Ljiljane Pjerotić download
 20. Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i predlog komisije za odbranu kandidata Jelene Stjepčević download
 21. Izvještaji o provjerama softvera za plagijate
  1. Doktorska disertacija Miloša Brajovića download
  2. Doktorska disertacija Zorane Popović download
  3. Doktorska disertacija Jelisavete Blagojević download
  4. Doktorska disertacija Aladina Crnkića download
  5. Doktorska disertacija Nikole Baše  download
 22. MARDS ERASMUS+ projekat, izveštaj o dosadasnjim aktivnostima i pregled budućih zadataka

 23. Informacije i pitanja
  1. Prigovor kandidata Avni Alidemaja download
  2. Dopis UO UCG povodom zahtjeva za oslobađanje od školarine download

Dokumenti