Rektorat, 06.03.2019

XLV sjednica Odbora za doktorske studije biće održana u ponedjeljak 18. marta u 14h, zgrada RektorataDnevni red

Zapisnik sa XLIV sjednice Odbora za doktorske studije

 1. Imenovanje mentora za studenta Sunčicu Rogić download
 2. Imenovanje mentora za studenta Aleksandru Gezović download
 3. Imenovanje mentora za studenta Milana Ivanovića download
 4. Imenovanje mentora za studenta Stefana Bulatovića download
 5. Imenovanje mentora za studenta Vasilija Đurovića download
 6. Imenovanje mentora za studenta Tanju Bakić download
 7. Imenovanje mentora za studenta Krenara Kepušku download
 8. Imenovanje mentora za studenta Zoricu Đurović  download
 9. Imenovanje mentora za studenta Milicu Stanišić  download
 10. Izvještaj mentora o radu studenta Branka Anđića download
 11. Izvještaj mentora o radu studenta Zorana Jovovića download
 12. Izvještaj mentora o radu studenta Ivana Tepavčevića download
 13. Izvještaj mentora o radu studenta Eska Muratovića download
 14. Izvještaj mentora o radu studenta Violete Zuke download
 15. Izvještaj mentora o radu studenta Slađane Gvozdenović download
 16. Imenovanje komisije za ocjenu teme doktorske disertacije studenta Jetona Havolija download
 17. Izvještaj komisije za ocjenu teme doktorske disertacije studenta Martina Bojaja download
 18. Izvještaj komisije za ocjenu teme doktorske disertacije studenta Slađane Kavarić download
 19. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za odjenu doktorske disertacije Aladina Crnkića download
 20. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije Dragana Radovića download
 21. Odluke u upisu kandidata na doktorske studije PMF
 22. Imenovanje mentora za kandidata Aleksandru Koprivicu download
 23. Imenovanje mentora za kandidata Predraga Bojovića download
 24. Imenovanje mentora za kandidata Vidosavu Vilotijević download
 25. Imenovanje mentora za kandidata Ramiza Kurbegovića download

Dokumenti