Rektorat, 07.06.2019

XLIX sjednica odbora za doktorske studije biće održana u ponedjeljak 1. jula u 14hDnevni red

 

 1. Zapisnik sa XLVIII sjednice Odbora za doktorske studije download
 2. Imenovanje mentora studentu Mileni Lopičić download 
 3. Imenovanje mentora studentu Jovani Davidović download
 4. Imenovanje mentora studentu Svetlani Mandić download
 5. Promjena mentora studentu Sanji Čalović download
 6. Izvještaj mentora o radu studenta Marije Draganić download 
 7. Izvještaj mentora o radu studenta Marine Vukotić download 
 8. Izvještaj mentora o radu studenta Sunčice Rogić download
 9. Izvještaj mentora o radu studenta Aleksandre Gezović download 
 10. Drugi izvještaj mentora o radu studenta Stojana Božovića download 
 11. Drugi izvještaj mentora o radu studenta Željke Beljkaš download
 12. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Eska Muratovića download
 13. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Nebojše Bulatovića download
 14. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Valentine Kalinić download 
 15. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Darka Blagojevića download 
 16. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Aleksandre Gezović download
 17. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata Ilira Gllareva download 
 18. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata Miroslava Vukičevića download
 19. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije Sami Sermaxhaja download
 20. Izvještaji o provjerama softvera za plagijate
  1. Doktorska disertacija Petra Božovića download
  2. Doktorska disertacija Samija Sermaxhaja download
  3. Doktorska disertacija Jovana Gardaševića download
  4. Doktorska diertacija Armenda Ymerija download
  5. Doktorska disertacija Dragana Radovića download
  6. Doktorska disertacija Besnik Morine download
  7. Doktorska disertacija Besima Halilaja download
  8. Doktorska disertacija Slavice Tomović download
 21. Izmjena u organizaciji nastave Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Dokumenti

Broj posjeta : 1766