Rektorat, 19.07.2019

L sjednica Odbora za doktorske studije biće održana u petak 30. avgusta u 10h 

Dnevni red

 1. Zapisnik sa XLIX sjednice Odbora za doktorske studije download
 2. Imenovanje mentora studentu Maji Milanović download
 3. Imenovanje mentora studentu Miljani Anđelić download
 4. Imenovanje mentora studentu Tijani Brandmajer download
 5. Imenovanje mentora studentu Borku Bajiću download
 6. Imenovanje mentora studentu Tijani Vukadinović download
 7. Imenovanje mentora studentu Mileni Petrović download
 8. Imenovanje mentora studentu Vukadinu Bajagiću download
 9. Imenovanje mentora studentu Ninoslavi Lalatović download
 10. Imenovanje mentora studentu Sanji Čalović-Nenezić download
 11. Imenovanje mentora studentu Balši Bajagiću download NEW
 12. Imenovanje mentora studentu Amri Šabanić download NEW
 13. Imenovanje mentora studentu Ani Velimirović download NEW
 14. Imenovanje mentora studentu Dubravki Radulović download NEW
 15. Imenovanje mentora studentu Olgi Jokanović download NEW
 16. Izvještaj mentora o radu studenta Gordane Boljević download
 17. Izvještaj mentora o radu studenta Nikole Mišnića download
 18. Izvještaj mentora o radu studenta Tijane Mićović download
 19. Izvještaj mentora o radu studenta Radislava Brđanina download
 20. Izvještaj mentora o radu studenta Darka Skupnjaka download 
 21. Izvještaj mentora o radu studenta Svetlane Ognjenović download
 22. Izvještaj mentora o radu studenta Marinka Račića download
 23. Izvještaj mentora o radu studenta Nede Bošković download NEW
 24. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Tamare Labudović download
 25. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Eska Muratovića download
 26. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Nede Bošković download NEW
 27. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske teze kandidata Radislava Brđanina download NEW
 28. Izvještaj komisije o ocjeni podobnosti doktorske teze i kandidata Jetona Havolija download
 29. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za pregled i ocjenu doktorske disertacije Luke Filipovića download
 30. Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije Sami Sermaxhaja i imenovanje komisije za odbranu download NEW
 31. Predlog broja studenata i visina školarine:
 1. Biotehnički fakultet download
 2. Ekonomski fakultet download
 3. Elektrotehnički fakultet download
 4. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje download
 5. Fakultet za turizam i hotelijerstvo download
 6. Mašinski fakultet download
 7. Medicinski fakultet download
 8. Metalurško-tehnološki fakultet download
 9. Pomorski fakultet Kotordownload
 10. Pravni fakultet download
 11. Prirodno-matematički fakultet download
 12. Građevinski fakultet download1, download2

Dokumenti

Obrazac D1 Jeton Havolli.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Gordana Boljevic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Nikola Misnic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Tijana Micovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Maja Milanovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Miljana Andjelic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Tijana Brandmajer.pdf

Preuzmi

Obrazac M Borko Bajic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Sanja Calovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Tijana Vukadinovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Milena Petrovic.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Biotehnički fakultet.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Ekonomski fakultet.pdf

Preuzmi

Obrazac M Vukadin Bajagic.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Elektrotehnicki fakultet.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Fakultet za sport i fizicko vaspitanje.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Medicinski fakultet.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Fakultet za turizam i hotelijerstvo.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Masinski fakultet.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Metalursko_tehnoloski fakultet.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Tamara Labudovic.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Pomorski fakultet Kotor.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Pravni fakultet.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Prirodnomatematicki fakultet.pdf

Preuzmi

Obrazac M Ninoslava Lalatovic.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Esko Muratovic.pdf

Preuzmi

Obrazac D2 Luka Filipovic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Darko Skupnjak.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Svetlana Ognjenovic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Marinko Racic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Balsa Bajagic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Neda Boskovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Balsa Bajagic.pdf

Preuzmi

Obrazac D3 Sami Sermaxhaj.pdf

Preuzmi

Obrazac M Amra Sabanic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Ana Velimirovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Dubravka Radulovic.pdf

Preuzmi

Obrazac M Olga Jokanovic.pdf

Preuzmi

Obrazac IM Radislav Brdjanin.pdf

Preuzmi

Obrazac PD Radislav Brdjanin.PDF

Preuzmi

Obrazac PD Neda Boskovic.pdf

Preuzmi

Predlog broja studenata Gradjevinski fakultet.pdf

Preuzmi

GF Predlog o visini skolarine.pdf

Preuzmi

Z 49.pdf

Preuzmi
Broj posjeta : 1580