Rektorat, 23.10.2019

LIV sjednica Odbora za doktorske studije biće održana u utorak 5. novembra u 11h, zgrada RektorataDnevni red

 1. Zapisnik sa LII i LIII sjednice Odbora za doktorske studije download1, download2
 2. Imenovanje mentora studentu Aleksandri Ljumović download
 3. Imenovanje mentora studentu Jovani Vuković Leković download
 4. Imenovanje mentora studentu Jovani Davidović download
 5. Imenovanje mentora studentu Svetlani Mandić download
 6. Imenovanje mentora studentu Arijani Llagjeviq Govori download
 7. Imenovanje mentora studentu Sabini Ćatić download
 8. Izvještaj mentora o radu studenta Stefana Bulatovića download
 9. Izvještaj mentora o radu studenta Olivere Blagojević download
 10. Izvještaj mentora o radu studenta Jelene Mijušković download
 11. Izvještaj mentora o radu studenta Marije Vojinović download
 12. Izvještaj mentora o radu studenta Marine Radonjić download
 13. Izvještaj mentora o radu studenta Edina Liđana download
 14. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata Gordane Boljević download
 15. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata Milene Lopičić download
 16. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata Sunčice Rogić download
 17. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata Tijane Mićović download
 18. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata Jelene Mijušković download
 19. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata Marije Vojinović download
 20. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata Marine Radonjić download
 21. Imenovanje komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata Borisa Banjevića download
 22. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske tisertacije i kandidata Nede Bošković download
 23. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata Ivana Vasiljevića download
 24. Izvještaj komisije za ocjenu i imenovanje komisije za odbranu doktorske disertacije kandidata Besima Halilaja download 
 25. Izvještaj softwera za utvrđivanje plagijata: Katarina Mirković download

Dokumenti

Broj posjeta : 1623