Rektorat, 06.02.2020

LX sjednica Odbora za doktorske studije biće održana u ponedjeljak 24. februara u 11:30hDnevni red

 1. Zapisnik sa LIX sjednice download
 2. Imenovanje mentora studentu Milici Vukčević download
 3. Imenovanje mentora studentu Filipu Petroviću download
 4. Imenovanje mentora studentu Mirku Lipovcu download
 5. Imenovanje mentora studentu Benidi Šahmanović Škrijelj download
 6. Imenovanje mentora studentu Anđeli Mijanović download
 7. Imenovanje mentora studentu Antonu Đokaju download
 8. Izvještaj mentora o radu studenta Ninoslave Lalatović download
 9. Izvještaj mentora o radu studenta Milene Petrović download
 10. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze kandidata Balše Bajagića download
 11. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze kandidata Ane Velimirović download
 12. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze kandidata Tijane Mićović download
 13. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze kandidata Gordane Boljević download
 14. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze kandidata Olge Jokanović download
 15. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze kandidata Sunčice Rogić download
 16. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze kandidata Milene Lopičić download
 17. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze kandidata Andreja Vizija download
 18. Izvještaj komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze kandidata Marije Draganić download
 19. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata Ivana Radevića download
 20. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata Vladimira Đurišića download
 21. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata Milice Jelić download
 22. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata Branka Anđića download
 23. Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije kandidata Biljana Milošević download
 24. Izvještaj komisije za ocjenu i imenovanje komisije za odbranu doktorske disertacije kandidata Jelisavete Blagojević download
 25. Izvještaj komisije za ocjenu i imenovanje komisije za odbranu doktorske disertacije kandidata Violete Berlajoli download
 26. Izvještaj komisije za ocjenu i imenovanje komisije za odbranu doktorske disertacije kandidata Slađane Gvozdenović download
 27. Izvještaj softvera za provjeru plagijata: Maja Sekulović download

Dokumenti

Broj posjeta : 1419